logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

Dnia 27 czerwca 2013r. w auli szkolnej odbyła się niecodzienna uroczystość. Jej bohaterem był wieloletni dyrektor naszej szkoły, który z dniem 1września tego roku przechodzi na emeryturę. Pan Henryk Tomiczek 41 lat życia zawodowego poświęcił pracy z młodzieżą. Powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie otrzymał 1 sierpnia 1981 roku.

Na stanowisku dyrektora współpracował z wicedyrektorami i kierownikami warsztatów szkolnych. Podczas 32 lat dyrektorowania podpisał około 150 umów o pracę, wydał 6594 świadectw ukończenia szkoły. Z jego inicjatywy powstawały w naszym Zespole nowe typy szkół dostosowywane do potrzeb rynku pracy i oczekiwań młodych ludzi. Panu Henrykowi Tomiczkowi szkoła zawdzięcza zaszczytne imię Żołnierzy Września 1939 Roku.

Dnia 27 czerwca 2013r. w auli szkolnej odbyła się niecodzienna uroczystość. Jej bohaterem był wieloletni dyrektor naszej szkoły, który z dniem 1września tego roku przechodzi na emeryturę. Pan Henryk Tomiczek 41 lat życia zawodowego poświęcił pracy z młodzieżą. Powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie otrzymał 1 sierpnia 1981 roku. Na stanowisku dyrektora współpracował z wicedyrektorami i kierownikami warsztatów szkolnych. Podczas 32 lat dyrektorowania podpisał około 150 umów o pracę, wydał 6594 świadectw ukończenia szkoły. Z jego inicjatywy powstawały w naszym Zespole nowe typy szkół dostosowywane do potrzeb rynku pracy i oczekiwań młodych ludzi. Panu Henrykowi Tomiczkowi szkoła zawdzięcza zaszczytne imię Żołnierzy Września 1939 Roku. Dyrektor był nieocenionym gospodarzem szkolnych obiektów, modernizował szkołę, wybudował m.in. salę gimnastyczną z łącznikiem, a w ostatnim okresie, dzięki staraniom organu prowadzącego szkołę i pozyskanym przez Starostwo Powiatowe funduszom unijnym, nadzorował modernizację warsztatów szkolnych i termomodernizację budynku głównego.

 obraz02 obraz03

 obraz01 obraz04

Uroczyste spotkanie, bogate we wspomnienia, zaszczycili swą obecnością Opolska Kurator Oświaty Pani Halina Bilik, Starosta Powiatu Namysłowskiego Pan Julian Kruszyński wraz z małżonką, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Stefan Szelka, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych oraz namysłowskich zakładów pracy, rodzice, absolwenci, młodzież i emeryci, obecnych i byłych pracowników naszej szkoły. Pożegnanie przebiegało w sympatycznej i przyjacielskiej konwencji benefisu i zakończyło się wspólnym śpiewaniem oraz wręczeniem dyrektorowi pożegnalnego tortu z napisem: „ 41 lat minęło”. Zaproszeni goście zabierając głos, dziękowali dyrektorowi za lata pracy. Oprócz oficjalnych wystąpień zaskoczeniem dla Pana Dyrektora była obecność gości – niespodzianek, czyli osób, z którymi Dyrektor spotkał się w trakcie pracy zawodowej. Należeli do nich m.in.: wychowanek z rocznika 78 Janusz Czapla, pierwszy absolwent z roku 1982 Jan Dróżdż, Marek Drobik i Marek Chrapek – byli nauczyciele ZSM, Teresa Wajs – wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców, Zbigniew Jachym- dyrektor zaprzyjaźnionego ze szkołą zakładu pracy. Ciepłym i dowcipnym wspomnieniom oraz serdecznym życzeniom nie było końca……

uks

leonardo

logo-duze1a