logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

W środę 8 grudnia 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się uroczystość wręczania stypendiów naukowych. Wśród wyróznionych był Krzysztof Bryła uczeń kl. 4 TLa naszej szkoły.

Stypendia przyznawane są uczniom szczególnie uzdolnionym w przedmiotach matematyczno przyrodniczych. Gratulacje i dyplomy uczniowie otrzymywali z rąk wicemarszałka województwa - pana Tomasza Kostusia i opolskiego kuratora oświaty - pani Haliny Bilik, która pogratulowała samorządowi województwa inicjatywy promującej najzdolniejszych uczniów Opolszczyzny.

stypendysta-marszalka sypendysta-marszalka-dyplom

Pomoc stypendialna współfinansowana jest w ramach projektu stypendialnego Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki działanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

Krzysztof już po raz drugi uzyskał stypendium za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce.

uks

leonardo

logo-duze1a