logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

Na wstępie pierwszoklasiści, w obecności zacnego audytorium złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Natomiast uczniowie, którzy w drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, otrzymali z rąk dyrektora szkoły i starosty namysłowskiego pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodą najwyższą doceniona została Marta Bochenek z klasy 4 technikum ekonomicznego – stypendystka Premiera RP.

Tradycyjne, podczas uroczystości dokonano odsłonięcia czterech tablic pamiątkowych.

Uhonorowano pana Władysława Gulbińskiego, uczestnika walki w kampanii wrześniowej nad Bzurą w 6. pułku Ułanów „Kaniowskich”, po wojnie właściciela warsztatu kowalsko-ślusarskiego; pana Antoniego Kędzię, we wrześniu 1939 roku walczącego w okolicach Stanisławowa, Dobromila, Przemyśla i Lwowa, po wojnie pracownika w Nadzorze Telekomunikacyjnym w Namysłowie; pana Alfreda Krupińskiego, uczestnika kampanii wrześniowej, a także jeńca wojennego, po wojnie właściciela gospodarstwa rolnego we wsi Wojciechów; pana Władysława Raduchowskiego, uczestnika kampanii wrześniowej, po wojnie właściciela gospodarstwa rolnego we wsi Ligotka.

Dyrektor szkoły w asyście starosty namysłowskiego i wicestarosty namysłowskiego wręczył rodzinom żołnierzy pamiątkowe dyplomy, nadając im tytuł „Przyjaciela Szkoły”. W imieniu rodzin uhonorowanych żołnierzy głos zabrała Ewa Krzaczek-Stefańska, która wyraziła satysfakcję z udziału w lekcji historii realizowanej w niekonwencjonalnej formie. Zaś szczególny heroizm żołnierzy wyeksponował Dariusz Karbowiak nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, który zwrócił uwagę, że ci Wielcy Ludzie jak legendarny Cyncynat po skończonej, acz ciężkiej, bohaterskiej walce, wrócili do swych codziennych zajęć, starali się jak najlepiej wykonywać swoje rzemiosło.

Podczas akademii uhonorowano szkołę krzyżem pamiątkowym „Zwycięzcom 1945” nadanym przez prezesa Zarządu Głównego ZKRPiBWP. Aktu dekoracji sztandaru szkolnego krzyżem pamiątkowym dokonał pułkownik Stefan Szelka w asyście dyrektora szkoły i przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego. Zarząd Główny ZKRPiBWP za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych uhonorował najwyższym odznaczeniem Pana Juliana Kruszyńskiego starostę namysłowskiego. Odznaczonego udekorował pułkownik Stefan Szelka. Starosta Julian Kruszyński podziękował związkowi kombatantów za wyróżnienie go najwyższym odznaczeniem kombatanckim, szkole natomiast za realizację tej innowacji, będącej skądinąd ewenementem w skali krajowej. W programie artystycznym młodzież szkolna oddała atmosferę okupacji hitlerowskiej ze szczególnym uwzględnieniem działalności Polskiego Państwa Podziemnego. 

Przedstawiciele rodzin uhonorowanych żołnierzy dokonali wpisów pamiątkowych do kroniki szkolnej. W akademii uczestniczyła telewizja publiczna, która reportaż z uroczystości wyemitowała na antenie TVP Opole.

Na uwagę zasługuje fakt, że realizowanym w naszej szkole projektem edukacyjno-wychowawczym zainteresował się Pan Bronisław Gulbiński z Koszalina, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, dziś emerytowany żołnierz, który zainspirowany artykułem zamieszczonym przez szkołę w czasopiśmie „Głos Weterana i Rezerwisty” napisał do dyrekcji ZSM list. Podkreślił w nim, że zmotywowany faktem kultywowania przez szkołę pamięci o bohaterach wrześniowych 1939 roku, odszukał w swoich zbiorach dokumenty poświadczające służbę i walkę swojego starszego brata Kazimierza Gulbińskiego – żołnierza września 1939 roku. W liście do dyrektora szkoły Pan Bronisław napisał: „szkoła chyba jedyna pielęgnuje tak zaszczytny dla nas żołnierzy skrawek historii – pamięć o walkach i bohaterstwie żołnierzy 1939 roku”.

GALERIA

image1 image2

image3 image4

image5 image6

uks

leonardo

logo-duze1a