logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej objął honorowy patronat nad ogólnopolską kampanią społeczną „2013- Rok Żołnierzy Wyklętych.” Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen w naszej szkole zaprezentowano wystawę: „Ocalić od zapomnienia”. Wystawa ta powstała dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i prezentowana była od 23.10 do 04.11 2013 r. Stanowi ona opowieść o wciąż żyjących na Kresach Wschodnich II RP weteranach Armii Krajowej.

zwmini t1Celem wystawy było upamiętnienie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Swój wybór opłacili ceną najwyższą – ceną życia lub ceną złamanego życia. Zabito ich dwukrotnie. Raz, gdy zadano im śmierć fizyczną, potem raz jeszcze zadano im śmierć cywilną, przez całe lata pozbawiając ich dobrego imienia. Niewiele osób zna prawdę o „żołnierzach wyklętych”. Są ludzie, którzy nadal mówią o nich bandyci. Terror był tak powszechny, że ludzie , którzy go doświadczyli, nawet z własnymi dziećmi nie rozmawiali o tych sprawach, żeby im nie przysporzyć kłopotów. Wystawie towarzyszyła prezentacja multimedialna: „O tych, którzy pozostali na Kresach”, zawierającego relacje świadków tamtych wydarzeń. W obchodach „Roku Żołnierzy Wyklętych” uczestniczyły klasy: 1 TE/Z, 1 TM, 1 TL, 1 A, 1 G, 2 TE/Z, 2 TM, 2 TL, 2 H, 2 A/W, 2 EW, 3 TM, 3 TL, 3 TG, 3 A, 4 TE/L, 4 TG. Niewielu jest jeszcze tych, którzy pamiętają tamte heroiczne zdarzenia. Część z nich po zmianie granic Polski w 1945 r. nie zdecydowała się bądź nie mogła opuścić domów znajdujących się w przedwojennych województwach: wileńskim, lwowskim, nowogródzkim, poleskim, tarnopolskim, wołyńskim, białostockim, stanisławowskim . Pomóżmy im! Na Kresach obecnie żyje ponad stu weteranów Armii Krajowej. Chcemy przygotować paczkę świąteczną dla Kresowych Kombatantów mieszkających na Litwie, Białorusi, Ukrainie. Organizatorem, pomysłodawcą i koordynatorem projektu „Rodacy Bohaterom” jest również Stowarzyszenie Odra- Niemen. Zapraszamy do udziału w akcji, przecież wśród nas są osoby, których korzenie sięgają Kresów Wschodnich. Dar od nas to znak pamięci dla tych, którzy pozostali na Kresach, a walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Są dla nas wzorem męstwa, heroicznego poświęcenia oraz najgorętszej miłości ojczyzny.

image1 image2

image3 image4

image5 image6

image7 image8

image9 image10

uks

leonardo

logo-duze1a