Po raz kolejny we wtorek w ZSM odbył się program profilaktyki uzależnień "NOE", w którym udział wzięło ponad 180 uczniów. "NOE’’ to program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i od roku 1994 uchodzi za jeden z najlepszych i najbardziej skutecznych programów profilaktycznych, jakie do tej pory są realizowane w Polsce.

Należy wiedzieć , że uzależnienie od alkoholu jest problemem niemal tak starym jak świat, w każdym razie przekonania w tej tematyce wydają się być skostniałe i przestarzałe.

Co raz częściej spotykamy się z nieumiejętnością utrzymania abstynencji wśród młodzieży. Dlatego też istotą dobrego programu profilaktycznego jest obalanie szeregu mitów związanych z uzależnieniem. Ten postulat realizuje program "NOE"