DP 1W dniu 02 kwietnia odbyła się jedenasta edycja "Dnia Przedsiębiorczości" organizowana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nasza szkoła po raz trzeci wzięła udział w tym przedsięwzięciu. Jest to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. "Dzień Przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

 

 

 Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
- odbycia 3 - 5 godzin praktyk w wybranym miejscu pracy
- zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie
- pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych   
   do wykonywania danego zawodu
- doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową.
W tym roku młodzież z klas: 1TL, 1TE/Z, 1TM, 2TL, 2E/W, 2A/W, 3TG, 3TL odbyła praktykę w:
- Nestle
- Przedszkolu integracyjnym
- Przedszkolu nr 5
- Starostwie Powiatowym Namysłów
- Hornet
- Marcin Kozłowski – mechanika pojazdowa
- Marcińczak – mechanika pojazdowa
- „PIEROŻEK” A. Rakieta.
Wszystkim bardzo dziękujemy za umożliwienie realizacji praktyk naszej młodzieży!!!

Karolina Zabłocka

DP 2 DP 3
 DP 4  DP 5
 DP 6  DP 7
 DP 8  DP 9