logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich jest przewidziany przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w takich zawodach, jak technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości.
Mogą też w nim brać  udział uczniowie innych szkół ponadgimnazjalnych, którzy opanowali wiedzę i umiejętności potrzebne do konkursu. W ramach Turnieju ocenie podlega nie tylko wiedza teoretyczna uczestników, ale także ich umiejętności praktyczne.

 Program Turnieju obejmuję wiedzę i umiejętności w zakresie tematu wiodącego i problematyki ogólnej.
Temat wiodący w roku 2015 brzmi: "Podejmowanie działalności gospodarczej w aktualnych uwarunkowaniach prawno-ekonomicznych". Termin wiodący ustalany jest indywidualnie dla każdej edycji Turnieju, natomiast problematyka ogólna, mieszcząca się w obowiązujących programach nauczania przedmiotów ekonomicznych, jest stałym elementem programu obowiązującym we wszystkich Turniejach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku 2015 zawodnicy, uzyskując tytuł "Finalisty Turnieju", będący uczniami klas czwartych są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ta zasada dotyczy uczniów, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości.

W ZSM eliminacje szkolne odbyły się 09.01.2015 r. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się uczniowie klasy 3 TE:

1. Anna Piórkowska - I miejsce

2. Izabela Baran - II miejsce

3. Natalia Kurowska - III miejsce

Zawody okręgowe odbędą się 11 marca 2015 r. Życzymy naszym laureatom wielu sukcesów.

uks

leonardo

logo-duze1a