logozsm1

prez2

Mamy dobrą wiadomość. Informujemy, że na podstawie obowiązujących nowych przepisów wszystkim uczniom klas trzecich technikum którzy , w ramach projektu . „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” odbyli staż zawodow, zaliczamy niezrealizowaną praktykę zawodową. Decyzje dyrektora o zaliczonej praktyce zawodowej dostępne będą u wychowawców klas.


Bartosz Medyk dyrektor ZSM W Namysłowie