logozsm1

prez2

Drodzy Uczniowie szkoły branżowej!

Informujemy, że od 29 czerwca 2020 zostają przywrócone zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów szkół branżowych I stopnia, którzy SA młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od poniedziałku 29 czerwca 2020 r. realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy, że w okresie wakacji przysługuje młodocianemu pracownikowi urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.