logozsm1

prez2

 

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w Polsce szkoła nasza przechodzi na system kształcenia na odległość. Taki sposób nauki polega na samokształceniu się uczniów przy wsparciu nauczycieli i rodziców. Kształcenie na odległość wymaga wytrwałości w zgłębianiu wiedzy oraz nabywaniu umiejętności, a także zaangażowaniu i odpowiedzialności ze strony wszystkich podmiotów uczestniczących w takim nauczaniu.

Uczniowie!

Będziecie pracować w domu przed swoim komputerem, tabletem czy smartfonem. Będziecie mogli wykorzystywać zasoby internetowe w postaci platform e-learningowych, filmów edukacyjnych, e-podręczników, portali społecznościowych i popularnych komunikatorów. Wszystkie szczegóły zostaną podane przez Waszych nauczycieli i wychowawców.

Powinniście uczestniczyć w zajęciach online uwzględniając możliwości dostępu do siecii sprzętu komputerowego. Należy konsultować się z nauczycielami poprzez podane drogi komunikacji (maile, telefon, czaty, WhatsApp, Messenger, Facebook, platformy e-learningowe itp.).

Pamiętajcie!

Wykorzystujcie wolny od szkoły czas z pożytkiem dla siebie i swoich najbliższych. Pracujcie systematycznie, nie odkładajcie nauki na kolejne dni, racjonalnie gospodarujcie czasem.

Drodzy Rodzice!

Szkoła zrobi wszystko, aby Wasze dzieci nie czuły się osamotnione w tej trudnej sytuacji. Wychowawcy utworzyli na portalach społecznościowych grupy klasowe, które służą do przekazywania zadań i informacji od nauczycieli, do przesyłania zadań domowych ( dla chętnych), ale jednocześnie są miejscem wsparcia dla Waszych dzieci. Nauczyciele prowadzą konsultacje przez telefon lub za pomocą maili i komunikatorów społecznościowych. W miarę naszych możliwości będziemy prowadzili zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Najważniejsze jednak jest zdrowie Nas wszystkich .

Nauczyciele!

Przed Wami ogromna odpowiedzialność za wychowanków i uczniów.Zadania do wykonania dla chętnych uczniów należy dostosować do ich możliwości z zachowaniem zasad higieny pracy ucznia i jego bezpieczeństwa w sieci. Przed przesłaniem linków do materiałów edukacyjnych należy sprawdzić je pod kątem przydatności, bezpieczeństwa i czasu potrzebnego na wykonanie zadania. Motywujemy uczniów poprzez przekazywanie pozytywnych informacji zwrotnych i wspieramy naszych uczniów.

Dyrekcja ZSM w Namysłowie