logozsm1

prez2

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia korona wirusem w Polsce szkoła nasza przechodzi na system kształcenia na odległość. Taki sposób nauki polega na kształceniu się uczniów przy wsparciu nauczycieli i rodziców w domach przed swoim komputerem, tabletem , smartfonem z wykorzystaniem zasobów internetowych w postaci platform e-learningowych, filmów edukacyjnych, e-podręczników, portali społecznościowych i popularnych komunikatorów. Założone grupy klasowe na popularnych komunikatorach i emalie klasowe zostaną wykorzystane do konsultacji, przekazywania treści programowych, oceny postępów w nauce i informowania uczniów o wynikach prac kontrolnych. W ramach konsultacji tzw. czasowych nauczyciel będzie dostępny również dla rodziców uczniów. W przypadku gdy uczniowie nie posiadają dostępu do internetu nauka zdalna polegać będzie na przekazywaniu materiałów dydaktycznych drogą tradycyjną (poczta, kurier).