logozsm1

prez2

Harmonogram pracy nauczycieli:

  1. W godzinach 8:00 do 9:00 -gromadzenie materiałów dydaktycznych i przekazywanie treści programowych oraz sprawdzanie prac kontrolnych.
  2. W godzinach 9:00 do 11:45 -zajęcia online  ustalone odrębnym planem nauczania dla poszczególnych klas.
  3. W godzinach 12:00 do 14:30 - konsultacje „czasowe” dla uczniów i ich rodziców oraz sprawdzanie prac kontrolnych