logozsm1

prez2

Informujemy, że uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, biorą udział w praktykach według uzgodnień z pracodawcą, tylko w te dni, kiedy nie mają lekcji lub konsultacji on-line.
Obowiązkiem pracodawcy jest uzgodnienie realizacji praktycznej nauki zawodu z uczniem. Pracodawca nie może nakazać uczniom odbywania praktyk w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciowdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.