logozsm1

prez2

Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej otrzymał zaszczytne imię Żołnierzy Września 1939 Roku. Od 2009 roku z dumą czci pamięć o bohaterach tamtych tragicznych i bohaterskich dni. Również w tym roku szkolnym nie mogło zabraknąć tego ważnego, dla społeczności „Mechanika”, wydarzenia. Choć niestetyze względu na sytuację sanitarno – epidemiologiczną tegoroczne Święto Szkoły w dniu 8 października przebiegało w innej i skromniejszej  formule niż w latach poprzednich.

Tym razem upamiętniliśmy naszego zbiorowego patrona pochylając się nad historią sztandaru Polski i nad przebiegiem Kampanii Wrześniowej. Już od poniedziałku szkolne korytarze zostały udekorowane patriotycznymi symbolami, a uczniowie mogli obejrzeć w holu szkoły prezentację przedstawiającą dzieje chorągwi – od średniowiecza do współczesności.

Święto to w tradycji szkoły zostało połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

Uczniowie klasy 1 TZP, 1 TEP, 1 TMP, 1 TLP, 1 GP, 1 AWP na sztandar szkoły złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki; z poczuciem pełnej odpowiedzialności zdobywać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej dla potrzeb i dobra Rzeczypospolitej Polski; dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje; szanować, chronić, pomnażać własną pracą mienie społeczne - być oszczędnymi i gospodarnymi; przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia, pomagać w nauce tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych; okazywać należny szacunek Radzie Pedagogicznej i wszystkim pracownikom administracyjnym i gospodarczym szkoły; rzetelnie realizować postanowienia Statutu szkoły, zawsze i wszędzie zachować postawę godną ucznia; przestrzegać ustaleń władz szkolnych i wszelkich przepisów wydanych przez inne władze państwowe. Po wypowiedzeniu roty przysięgi, pierwszoklasiści stali się już oficjalnie uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie.

Tym razem, ze względów epidemicznych, podczas uroczystości nie było odsłonięcia pamiątkowych tablic. Aby uhonorować pamięć o żołnierzach Września 1939 Roku oprócz rysu historycznego przeplatanego występami uczennic klasy 4 TE/Z, 1 TE/P, 2 TE, 2 TE/P , odczytano apel pamięci. Dzięki temu uczniowie klas pierwszych poznali mieszkańców naszego powiatu, którzy walczyli w obronie Ojczyzny. Byli to:

 1. Emilian Kownacki,

 2. Zofia Maszkowska,

 3. Jani Witkowski,

 4. Stefan Zubrzycki,

 5. Stanisław Jackiewicz,

 6. Władysław Kozak,

 7. Jan Kubik,

 8. Piotr Pater,

 9. Józef Łupiński,

 10. Konstanty Awłas,

 11. Michał Pociask,

 12. Witalis Plewiński,

 13. Józef Bigos,

 14. Jan Szkodziński,

 15. Stanisław Szklarski,

 16. Władysław Biczysko,

 17. Władysław Gulbiński,

 18. Antoni Kędzia,

 19. Alfred Krupiński,

 20. Władysław Raduchowski,

 21. Stefan Łęcki,

 22. Paweł Smagacz,

 23. Józef Medyk,

 24. Franciszek Ferdynus,

 25. Józef Maligłówka,

 26. Ignacy Szulakowski,

 27. Stanisław Spyrczak,

 28. Józef Urbanowski,

 29. Antoni Juchniewicz,

 30. Paweł Szymszon,

 31. Piotr Skawiński.

W ten szczególny dzień nagrodzono również uczniów, którzy otrzymali tytuł prymusa szkoły. Stypendystami Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych zostali: Jakub Rogowski Barbara Sipiora, Agnieszka Mamczura, Radosław Syguła, Marek Mazurek, Paulina Szeluga, Adrianna Duda, Małgorzata Cholaś, Anna Koziak, Natalia Niezgoda, Klaudia Kelner, Natalia Henrych, Kinga Piasecka, Daria Sikora, Aleksandra Trawka, Magdalena Zuzak, Arkadiusz Fiedeń, Mateusz Szybyłowicz.

Podsumowaniem całego dnia był „ Konkurs Wiedzy o Kampanii Wrześniowej”, którego celem było przybliżenie i rozszerzenie wiedzy o tych wydarzeniach. Wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie ZSM. Drużyny z najlepszymi wynikami walczyły w wielkim finale, podczas którego rozwiązywały test wiedzy. Rywalizacja między nimi była wyrównana i zacięta. Pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie: Radosław Syguła, Wiktor Zając z klasy 2 TL, drugie miejsce – Mikołaj Karsznia, Krystian Dudek z klasy 2 TZP, trzecie miejsce zajęli Antoni Stolarz, Wiktor Sutowicz z klasy 2 TMP. Uczestnicy oprócz dyplomów otrzymali nagrodę pieniężną ufundowaną przez Radę Rodziców i wręczoną przez pana Dyrektora Bartosza Medyka.

W organizację całej uroczystości zaangażowali się uczniowie z wielu klas technikum i branżowej szkoły wspierani przez zespół nauczycieli w składzie: p. Violetta Korytko, p. Łukasz Lasoń, p. Katarzyna Popczyk i p. Ewelina Syrowiczka-Krawczyk.

pasowaniepasowanie 2pasowanie 3pasowanie 4pasowanie 5pasowanie 1