Piknik z funduszami europejskimi

W dniu 8 czerwca 2024r., w związku z 20-leciem wejścia Polski do Unii Europejskiej, na Namysłowskiej Wyspie odbył się „PIKNIK Z FUNDUSZAMI UNIJNYMI”.

W wydarzeniu tym wzięcia udział także nasza szkoła. Przygotowaliśmy stoisko promujące wykorzystanie funduszy unijnych oraz promujące szkołę.

ZSM pierwsze środki z funduszy unijnych pozyskał w 2004r. Wówczas powstał i został zrealizowany projekt utworzenia pracowni zawodowej dla kształcenia uczniów technikum ekonomicznego (dofinansowanie 30 000 EURO).

W następnych latach zrealizowano dziesiątki projektów z obszarów dydaktyki, wychowania, dokształcania, wyposażenia pracowni w pomoce naukowe oraz wspierające rozwój i umiejętności uczniów.

Sztandarowym projektem inwestycyjnym był plan rewitalizacji warsztatów szkolnych. W wyniku jego realizacji powstał nowoczesny kompleks pracowni zawodowych. Wartość przedsięwzięcia wyniosła ok. 5 milionów złotych.

Od 2011r. w Zespole Szkół Mechanicznych realizowane są projekty organizacji praktyk zawodowych dla uczniów w krajach Unii Europejskiej. Wykorzystując środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Leonardo da Vinci, a następnie ERASMUS+, uczniowie odbywali  praktyki w firmach w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Hiszpanii. Na ten cel pozyskano ponad 1 200 000 EURO!