logozsm1

prez2

Dzisiaj grupa uczniów uhonorowana zosta艂a stypendium Dyrektora Zespo艂u Szkó艂 Mechanicznych w Namys艂owie za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w II okresie roku szkolnego 2018/2019. Dyrektor Bartosz Medyk wyró偶ni艂 17 osób. 艢rodki na stypendia pochodz膮 z wp艂at na Rad臋 Rodziców.