logo leonardo

www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, które zostają w 100% sfinansowane przez Komisję Europejską.

Celem programu jest promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji zawodowej, w taki sposób, aby kształcenie jak najpełniej odpowiadało potrzebom rynku pracy a absolwenci zdobyli nowe kwalifikacje w czasie praktyk zawodowych i doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Ważne w programie jest kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.