Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie przystąpił do realizacji projektu unijnego Erasmus+ „Together for better”. W projekcie oprócz Polski biorą udział Macedonia, Portugalia, Turcja oraz Rumunia, jako koordynator. Projekt będzie trwał od 1.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Jego celem jest integracja społeczna uczniów szkoły branżowej, rozwój kompetencji związanych z technologią informacyjną i komunikacyjną, poprawa wyników w nauce, kształcenie umiejętności uczenia się i rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych.

W projekcie przewidziano dwie krótkie wymiany uczniów: w Macedonii w lutym 2020 r. oraz w Polsce w listopadzie 2020 r. oraz dwa spotkania dla trzyosobowej grupy nauczycieli. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 26-30 października 2019 r. w Targu-Jiu w Rumunii. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich, koordynatorzy, dyrekcja szkoły z Rumunii, która była organizatorem spotkania oraz przedstawiciele władz oświatowych miasta Targu-Jiu. Na spotkaniu omówiono cele, główne założenia, oczekiwane rezultaty, zadania i przedsięwzięcia do realizacji oraz budżet projektu.

W ramach działań przewidziano również warsztaty dla nauczycieli z zakresu metod i strategii w edukacji włączającej. Jedno szkolenie odbędzie się online, a drugie będzie wyjazdowe w kwietniu 2020r. do Portugalii. Projekt zostanie podsumowany na spotkaniu końcowym w Turcji w maju 2021 r.

Magdalena Nowakowska

Elżbieta Gosławska

 

pdfartykuł z gazety