logozsm1

prez2

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Macedonii Północnej

W dniach od 3 do 8 lutego 2020 roku grupa młodzieży ze szkoły branżowej I stopnia pod opieką dwóch nauczycielek przebywała na krótkiej wymianie młodzieży w Skopje w Macedonii Północnej w ramach realizowanego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie projektu „Erasmus +” – „Together for better”.

Celem projektu jest integracja społeczna uczniów szkoły branżowej, rozwój kompetencji związanych z technologią informacyjną i komunikacyjną, poprawa wyników w nauce, kształcenie umiejętności uczenia się i rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych, kształtowanie tolerancji oraz postawy otwartej na inne kultury i religie, uwrażliwienie na ludzi wykluczonych społecznie, poznawanie tradycji, zwyczajów, historii i życia społecznego krajów partnerskich oraz doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z Polski, Rumunii, Turcji, Portugalii i Macedonii. Podczas pobytu młodzież zwiedziła stolicę Macedonii, czyli Skopje, Ochrydę oraz podziwiała przyrodę nad Jeziorem Ochrydzkim. Zapoznała się z historią, tradycjami, zwyczajami i geografią Macedonii. Podczas zajęć warsztatowych każda grupa przedstawiła swoją szkołę, miasto i kraj za pomocą prezentacji multimedialnej. Braliśmy udział w warsztatach plastycznych w Muzeum Etnograficznym i w Muzeum Niepodległości Macedonii oraz w warsztatach w szkole, których celem było uświadomienie uczniom jak to jest być osobą niepełnosprawną i wykluczoną społecznie. Gry i zabawy integracyjne miały na celu wcielenie się w osoby niedowidzące, niesłyszące, z autyzmem i dysfunkcjami ruchowymi. Kontakty z niepełnosprawnymi dziećmi ze szkoły macedońskiej uwrażliwiły młodzież na problemy związane z wykluczeniem.

Elżbieta Gosławska

Violetta Korytko

 

macedonia 1

macedonia 2

macedonia 3

macedonia 4

macedonia 5

macedonia 6

macedonia 8

macedonia 9

macedonia 11