Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie przystąpił do realizacji projektu unijnego Erasmus+ „Together for better”. W projekcie oprócz Polski biorą udział Macedonia, Portugalia, Turcja oraz Rumunia, jako koordynator. Jesienią w szkole urządziliśmy tzw. „Project corner”, czyli pomieszczenie, w którym uczniowie wraz z nauczycielami mogą się spotykać, realizować zadania projektowe i planować swoje działania. W pokoju pojawiły się informacje, plakaty i zdjęcia przedstawiające kraje partnerskie, ich flagi narodowe i ciekawostki.

W listopadzie odbył się konkurs na logo naszego projektu. Każdy kraj zgłosił swój projekt loga, a następnie odbyło się głosowanie online. Najwięcej głosów zdobyło logo Turcji i ono stało się oficjalnym symbolem projektu „Together for better”.

W grudniu uczniowie wykonali kartki świąteczne, a potem wysłali je do szkół partnerskich. My również otrzymaliśmy życzenia świąteczne od naszych partnerów.

Przed wyjazdem do Macedonii na spotkanie młodzieży krajów partnerskich wykonaliśmy koszulki z logo projektu i w nich uczestniczyliśmy w zajęciach.

W maju 2020 r. nauczycielki języka angielskiego przetłumaczyły przewodnik na temat edukacji włączającej w krajach partnerskich biorących udział w projekcie. Wcześniej każda szkoła przesłała informacje o systemie wspomagania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, edukacji specjalnej w danym kraju i formach pomocy dla dzieci z dysfunkcjami. Przewodnik w wersji polskiej i angielskiej wkrótce ukaże się na stronie internetowej naszej szkoły.

Niestety epidemia koronawirusa przerwała nasze działania. Został odwołany wyjazd nauczycieli szkoleniowy do Portugalii i przełożony na wrzesień 2020 roku. Pozostałe zaplanowane działania będą kontynuowane w nowym roku szkolnym.

lepiej 1

lepiej 2

lepiej 3

lepiej 5

lepiej 6

lepiej 7

lepiej