logozsm1

prez2

Przewodnik stanowi wsparcie kursu "Edukacja włączająca" realizowanego w ramach projektu "Together for better". Współautorami przewodnika są nauczycielki języka angielskiego Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, pani Magdalena Nowakowska i pani Elżbieta Gosławska. Materiały w przewodniku dotyczą systemów edukacji włączającej w krajach realizujących projekt( Rumunia, Turcja, Portugalia, Polska, Macedonia).

pdfPrzewodnik