logozsm1

prez2

 Rekrutacja grafika

Terminy rekrutacji:

Lp. Data Działania rekrutacyjne
1.

od 17 maja

do 21 czerwiec   do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
2.

od 25 czerwca

do 14 lipca do godz. 15.00

Dostarczenie świadectwa ukończenia   szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu.
3. do 14 lipca           Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły.
4. 22 lipca Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły.
5.

od 23 lipca  

do 30 lipca do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
6. 2 sierpnia do godz. 14.00 Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
8. 2 sierpnia Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.
9.

od 3 sierpnia

do 5 sierpnia

Rekrutacja uzupełniająca składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
 
 

pdfdeklaracja zgody

1370290231 file extension docwniosek o przyjęcie do klasy I

1370290231 file extension docwykaz pracodawców dla uczniów BSI

 

uks

leonardo

logo-duze1a