O szkole

Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie jest liderem kształcenia zawodowego w powiecie namysłowskim – Szkołą z Charakterem i z Przyszłością, czyli Szkołą na Plus.

Początki szkoły sięgają 1959 roku, a kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie edukacji spowodowało, że dziś jesteśmy placówką, w której wszelkie działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne podporządkowane są realizacji nadrzędnego przesłania, jakim jest szkoła przyjazna, otwarta i wspierająca rozwój młodych ludzi.

Nasze wartości i priorytety to:

 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów i troska o ich bezpieczeństwo.
 2. Efektywne i nowoczesne nauczanie dostosowane do potrzeb, możliwości i oczekiwań młodych ludzi.
 3. Pielęgnowanie tradycji regionalnych i narodowych.
 4. Przestrzeganie norm społecznych, szacunek i tolerancja.
 5. Współpraca z rodzicami.
 6. Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych w celu ciągłego unowocześniania bazy dydaktycznej.
 7. Współpraca z pracodawcami i zakładami patronackimi.
 8. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Atuty szkoły:

 • dobrze wykwalifikowani nauczyciela przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
 • elastyczność w tworzeniu oferty odpowiadającej potrzebom lokalnego rynku pracy
 • współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i firmami
 • nowocześnie wyposażone pracownie
 • projekty unijne i praktyki zagraniczne
 • szkolne pracownie kształcenia praktycznego
 • nowoczesna biblioteka połączona z dostępem do Internetu

Ponadto:

 • wycieczki
 • dyskoteki
 • konkursy
 • zajęcia sportowe

…i wiele innych z myślą o uczniach