Branżowa Szkoła I Stopnia

3 – letnia szkoła , realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego.

Oferujemy naukę zawodu z grupy zawodów:

ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNO-TELEINFORMATYCZNYCH:

 • Elektromechanik
 • Elektryk
 • Monter – elektronik

 BUDOWLANYCH:

 • Monter zabudowy i robot wykonczeniowych
 • Murarz – tynkarz

MECHANICZNYCH:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Ślusarz

SPOŻYWCZYCH:

 • Cukiernik
 • Kucharz
 • Piekarz

INNYCH:

 • Fryzjer
 • Sprzedawca

Praktyka zawodowa:

 • Mechanik pojazdów samochodowych – praktyka u pracodawców lub w szkole
 • Magazynier logistyk – praktyka u pracodawców lub w szkole
 • Sprzedawca – praktyka u pracodawców
 • Inne zawody – praktyka u pracodawców

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ODBYWA SIĘ W FORMIE:

– zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych w zawodzie:

 • mechanik pojazdów samochodowych
  magazynier logistyk NOWOŚĆ!!

– praktycznej nauki zawodu u pracodawców w zawodach poprzednio wymienionych oraz:

 • murarz – tynkarz
 • stolarz
 • tapicer
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • dekarz
 • kucharz
 • cieśla
 • ślusarz
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • lakiernik
 • innych

Kończąc Branżową Szkołę I Stopnia, uczeń otrzymuje świadectwo jej ukończenia oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile zda egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia  naukę można kontynuować w Branżowej Szkole II Stopnia lub w  liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Odwiedź naszą szkołę, popytaj swoich kolegów, którzy są uczniami ZSM …. i … podejmij odważną życiową decyzję.

ZAPRASZAMY

Z pozdrowieniami:

uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych