logozsm1

prez2


technik-ekonomista

 

TECHNIK EKONOMISTA

Szkoła na podbudowie szkoły podstawowej.
Nauka trwa 5 lata.

 

 

 

ZOBACZ INFORMATOR

pdf PROMOCJA ZAWODU - TECHNIK EKONOMISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA

Kwalifikacje

  • planowanie i prowadzenie działalności
  • prowadzenie rachunkowości

Charakterystyka zawodu:

absolwent technikum ekonomicznego może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz na różnych stanowiskach pracy w działach takich jak np. marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji oraz sekretariatach. Jest doskonale przygotowany do prowadzenia własnej firmy.

Uczniowie odbywają praktykę zawodową  np. w administracji państwowej i samorządowej, bankach, przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych.

uks

leonardo

logo-duze1a