logozsm1

prez2

technik-mechanik

 

TECHNIK MECHANIK

Szkoła na podbudowie szkoły podstawowej.
Nauka trwa 5 lata.

 

 

 

 

ZOBACZ INFORMATOR:


pdfPROMOCJA ZAWODU - TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacje 

  • wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  • organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Zadania i czynności:

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Jedna z nich dotyczy budowy, użytkowania oraz utrzymania w odpowiednim stanie określonej grupy maszyn i urządzeń. Przykładowo zaliczamy do niej techników mechaników od silników spalinowych, obrabiarek, maszyn budowlanych czy urządzeń poligraficznych. Drugą grupę stanowią specjaliści technolodzy. Są oni fachowcami w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie. Potrafią oni w wybranej dziedzinie technologii mechanicznej powyższe czynności zaprojektować i wykonać.

W zakładach produkcyjnych czy usługowych ich praca polega na przeglądach, konserwacji i remontach eksploatowanych maszyn, urządzeń lub pojazdów. Technicy obsługujący obrabiarki sterowane automatycznie, obserwują pulpit sterowniczy i odczytują informacje dotyczące przedmiotu obrabianego. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dokonywana jest korekta poprzez urządzenia sterujące, bądź też następuje samoczynne zatrzymanie się obrabiarki.

Informacje z rynku pracy:

Techników potrzebują takie dziedziny go spodarki jak: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo itp. Wraz ze wzrostem prywatnej przedsiębiorczości pojawiły się możliwości samozatrudnienia, jak również zwiększyły się szanse na znalezienie pracy w rzemiośle i drobnej wytwórczości.

Pracę najłatwiej można znaleźć w najbardziej uprzemysłowionych i rozwiniętych regionach kraju. Jednak coraz częściej zdarza się, że technicy zajmujący kierownicze stanowiska muszą ustępować miejsca preferowanym przez pracodawców inżynierom. Pozostają im wówczas stanowiska tzw. mechaników, które do niedawna były zajmowane przez pracowników o zasadniczym wykształceniu zawodowym.

Duże możliwości zatrudnienia mają ci technicy, którzy oprócz wiedzy kierunkowej wykazują dobrą znajomość języka obcego, co związane jest ze współpracą, kooperacją i wymianą handlową z firmami krajów zachodnioeuropejskich. Znajomość posługiwania się komputerem to dodatkowy atut przy poszukiwaniu pracy.

  • Pracownia ślusarska

  • Pracownia tokarska

  • Pracownia spawalnicza

uks

leonardo

logo-duze1a