W Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie odbyła się konferencja "Potencjał młodzieży na rynku pracy". Była ona okazją do spotkania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za modelowanie lokalnej polityki kształcenia i zatrudniania. Do udziału w dyskusji na temat pozycji młodych ludzi na rynku pracy zaprosiliśmy przedstawicieli firm (m.in. Velux), instytucji (Powiatowy Urząd Pracy) i szkół. Konferencja stanowiła także podsumowanie projektu: "Staże w Unii Europejskiej szansą na sukces młodych techników". W jego ramach uczniowie kl. 2 i 3 technikum organizacji usług gastronomicznych i technikum ekonomicznego w czerwcu 2013r. przebywali na 4-tygodniowej praktyce zawodowej w Anglii. Projekt był elementem programu LLP "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci.

Konferencja przebiegała wg następującego programu:

  • Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu wsparcia w celu poszerzenia umiejętności uczniów" - Renata Koziarska, koordynator projektów unijnych, zaprezentowała działania podejmowane przez szkołę w celu ciągłego zwiększania potencjału młodzieży na rynku pracy.
  • Realizacja projektu "Staże w Unii Europejskiej szansą na sukces młodych techników". W prezentacji multimedialnej p. Krzysztof Lejczak przedstawił kolejne etapy pracy nad projektem, od złożenia wniosku, poprzez jego realizację do raportowania. Przekazano informację o warunkach pobytu i pracy w Wielkiej Brytanii, organizacji czasu wolnego, wrażeniach z pobytu za granicą. Uczniowie mówili o "bardzo dobrej organizacji stażu", podzielili się wrażeniami z pobytu w Anglii. Z wypowiedzi wynika, że "wyjazd wzmocnił ich wiarę w siebie, pozwolił poznać inny model życia i pracy, dał możliwość spotkania się z ludźmi z różnych krajów i obcowania z ich kulturą oraz sprawdzenia umiejętności językowych". Główną zaletą praktyki zagranicznej była możliwość rozwoju umiejętności zawodowych w nowych warunkach, poznanie funkcjonowania firm w Anglii, zapoznanie się z kulturą i obyczajami innych narodów oraz szansa rozwoju umiejętności komunikowania się w języku angielskim.
  • Wypowiedzi zaproszonych gości reprezentujących pracodawców i Powiatowy Urząd Pracy na temat oczekiwań rynku pracy wobec młodzieży.
  • Dyskusja pod hasłem "Aspiracje zawodowe młodzieży a rynek pracy".

Ostatnim akcentem konferencji było uroczyste wręczenie Europassów, czyli dokumentów potwierdzających umiejętności i kompetencje zawodowe honorowanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz zaświadczeń z różnych etapów realizacji projektu.

Koordynator projektu
Renata Koziarska