logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

LOGOEwaluacja zewnętrzna w Zespole Szkół Mechanicznych

w Namysłowie uwieńczona najwyższymi ocenami.

W marcu bieżącego roku w naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Dwuosobowy zespół wizytatorów Opolskiego Kuratorium Oświaty oceniał poziom spełnienia trzech spośród 12-tu wymagań MEN. Badania trwały kilka tygodni i polegały na analizie różnorodnych dokumentów, przeprowadzeniu anonimowych ankiet o pracy szkoły wśród wszystkich uczniów ich rodziców i wszystkich nauczycieli. Wizytatorzy przeprowadzili też szczegółowe i długotrwałe rozmowy z rodzicami, z losowo wybranymi uczniami, z nauczycielami, z pracownikami niepedagogicznymi z przedstawicielami różnorodnych instytucji współpracujących ze szkołą oraz z dyrektorem szkoły.

 

 

Wyniki ewaluacji.

Wymaganie 2  - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się – POZIOM A ( bardzo wysoki)

Wymaganie 3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - POZIOM B ( wysoki)

Wymaganie 5 – Respektowane są normy społeczne- POZIOM B ( wysoki)

Zespół Szkół Mechanicznych znalazł się wśród 25% techników Opolszczyzny, które osiągnęły w roku 2013/14 poziom A przynajmniej z jednego z wymagań.

Dla dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych tak dobre wyniki to powód do dumy i docenienie ich codziennej, systematycznej i rzetelnej pracy ukierunkowanej na zaspokajanie potrzeb uczniów i dbałość o ich wszechstronny rozwój. Na uzyskanie tak wysokich wyników przez szkołę mają wpływ także - a może przede wszystkim - nasi uczniowie i ich rodzice, którzy ją współtworzą i kreują jej dobry wizerunek.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole, a więc rodzicom, przedstawicielom środowiska lokalnego – szefom przedsiębiorstw instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i uczniom.

Bartosz Medyk - dyrektor ZSM w Namysłowie

 

uks

leonardo

logo-duze1a