logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

W Zespole Szkół Mechanicznych zakończyła się realizacja projektu „W lepszy start”. Projektodawcą był Powiat Namysłowski, który dzięki przeznaczeniu środków finansowych na tzw. „wkład własny” pozyskał z POKL środki na realizację działań związanych z organizacją praktyk i staży zawodowych dla uczniów oraz modernizacją pracowni dydaktycznych.

 

To już kolejny projekt, dzięki któremu uczniowie Mechanika mogli poszerzyć swoja wiedzę i umiejętności. Środki w kwocie ok. 300 tyś. zł wydatkowano na:

1. organizację praktyk zawodowych dla uczniów techników: mechanicznego, logistycznego, ekonomicznego, elektronicznego i organizacji usług gastronomicznych. Odbywały się one we wrocławskich firmach (Rhenus, UPS, Telsat, EVR Systems), przedsiębiorstwach (Fega, Autoserwis Dolny Śląsk LM, Amicar), instytucjach (Dolnośląski Urząd Wojewódzki), restauracjach (Akropol, Karczma Piastów, Dwór Polski) i hotelach (Park Hotel Diament, Qubus Hotel, The Granary Hotel);
2. organizację płatnych staży zawodowych, w firmie Malgum, dla uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej uczących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych;
3. wyposażenie 15 stanowiskowej pracowni informatyczno – zawodowej w sprzęt komputerowy;
4. zakup wyposażenia do pracowni specjalistycznej dla zawodu technik elektronik.


Doskonała organizacja działań zapewniła realizację zakładanych w projekcie celów, czyli wzmocnienie atrakcyjności szkół zawodowych na terenie Powiatu Namysłowskiego poprzez współpracę szkoły z pracodawcami w celu poznania nowoczesnych technologii, metod i organizacji pracy.


Praktyki i staże dały możliwość nabycia nowych umiejętności i „sprawdzenie się” w sytuacjach czysto zawodowych. Pracodawcy podkreślali zaangażowanie, sumienność, pracowitość oraz dużą wiedzę i umiejętności uczniów, co potwierdza wysoki poziom kształcenia zawodowego w ZSM.

 

Koordynator projektu – Renata Koziarska

 

uks

leonardo

logo-duze1a