logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

Uczeń 2 klasy technikum elektronicznego Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
Dawid Malczewski otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu e-learningowego „Podstawa obsługiwania urządzeń elektronicznych”, organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. Temat projektu, który realizował to; „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.
Kurs obejmował 40 godzin w formie online w czasie od marca do maja 2014r.


Kurs zawierał następujące treści programowe:

-Metody i przyrządy pomiarowe stosowane w urządzeniach elektronicznych.
-Podstawowe parametry pomiarowe urządzeń elektronicznych.
-Monitorowanie poprawności funkcjonowania urządzeń elektronicznych.
-Posługiwanie się dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych.
-Ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych.
-Lokalizowanie uszkodzeń w urządzeń elektronicznych.
-Określenie zakresu naprawy urządzeń elektronicznych.
-Usługi serwisowe.

Dyrekcja i grono pedagogiczne z prowadzącym przedmioty zawodowe Mieczysławem Idzi gratulują postawy i zaangażowania w doskonaleniu swojej wiedzy zawodowej.

uks

leonardo

logo-duze1a