logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

Pożegnanie klas maturalnych


„Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnie na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!

Adam Asnyk

 

24 kwietnia 2015r. tegoroczni maturzyści oficjalnie zakończyli naukę w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie. Uroczystą akademię przygotowała klasa 3 TEZ z paniami Aliną Kępińską i Eweliną Syrowiczką.

Na początku uroczystości zabrzmiały fanfary w mistrzowskim wykonaniu Janka Golańskiego z klasy 1TL. Następnie abiturienci tradycyjnie przekazali Sztandar Szkoły na ręce uczniów klas trzecich.

 

W części oficjalnej głos zabrali: Dyrektor ZSM - Bartosz Medyk oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Powiatu Namysłowskiego – Sławomir Hinborch.

Kilka miłych słów do koleżanek i kolegów z klas maturalnych skierowała również  przewodnicząca SU – Kornela Jarczewska.

Dwie uczennice otrzymały Stypendium Starosty Namysłowskiego:
Jagoda Tanaś z klasy 4 Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych oraz Justyna Ślazyk z klasy 4 Technikum Logistycznego. 30 osobom wręczone zostały wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce, reprezentowanie ZSM w poczcie sztandarowym oraz pracę na rzecz klasy i szkoły, a ich rodzicom listy gratulacyjne.

Wychowawcy klas czwartych: Elżbieta Rzewuska (4TG), Krzysztof Lejczak (4TL), Dariusz Karbowiak (4TM) odczytali listę swoich uczniów i wręczyli im świadectwa ukończenia Technikum Nr 1.

Po części oficjalnej klasa 3TEZ rozbawiła zgromadzonych swoim występem, a prezentacja zdjęć klasowych była okazją do wspomnień i dostarczyła wielu wzruszeń. Patryk Dybka z klasy 1TM uświetnił uroczystość efektownym śpiewem i grą na gitarze.

Alina Kępińska

 

GALERIA

uks

leonardo

logo-duze1a