zaproszenie cech

Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku oraz Cech Rzemiosł Różnych w Namysłowie zapraszają na spotkanie pracodawców szkolących pracowników młodocianych, które odbędzie się w dniu 27.05.2015r. – środa o godz. 12:00 w auli szkoły w Namysłowie ul. Pułaskiego 10.


Program spotkania:


1.    Przywitanie zaproszonych gości przez Dyrektora ZSM Pana Bartosza Medyka.

2.    Wystąpienie Starszego Cechu  Pana Edwarda Adamczyka.

3.    „Współodpowiedzialność  mistrza w kształceniu pracownika młodocianego - współpraca zakładów pracy ze  szkołą” -  wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego w ZSM w Namysłowie  Elżbieta Wnuk.

4.    „Kryteria wymagań na egzaminie czeladniczym, omówienie wyników egzaminu czeladniczego
w 2014 roku - przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Opolu.

5.    „Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS pracowników młodocianych doświadczenia i wnioski” – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej OHP w Opolu.

6.    Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – Przedstawiciel Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

7.  „Staże - aktualna oferta rynku pracy -  potrzeby rynku lokalnego monitoring zawodów” -  Przedstawiciel PUP w Namysłowie.

8.    Udział młodocianych pracowników w projektach unijnych planowanych w ZSM – Dyrektor ZSM Bartosz Medyk.

9.    Sprawy różne dyskusja.


Liczymy na zaszczycenie nas swoja obecnością.

Z poważaniem
Dyrektor ZSM Bartosz Medyk