„ nazywamy go brzydko stróżem
każemy mu nas pilnować
używamy jak chłopca na posyłki
kto z nas mu rękę poda
pożałuje że ma skrzydła za duże
sumienie tak czyste że niewygodne
kolor biały raczej niepraktyczny
życie obce bo bez pomyłek
miłość niecała - bo bez umierania
kto z nas obejmie go za szyję
słuchaj - powie - zmieniły się czasy
teraz ja cię przed światem ukryję”

Jan Twardowski

16 marca 2016 roku o godzinie 12.00 w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Artystycznego „ … inspirowane Twardowskim”. Celem konkursu była popularyzacja poezji ks. Jana Jakuba Twardowskiego, pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej młodzieży, konfrontacja twórczości artystycznej oraz promowanie młodych twórców.

Mamy zaszczyt poinformować, że talent uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych został doceniony przez organizatorów. W kategorii poezja I miejsce zdobyła Katarzyna Czuczwara (ZSM w Namysłowie; opiekun: Violetta Korytko). W kategorii praca plastyczna I miejsce zajęła Katarzyna Zielonka (ZSM w Namysłowie; opiekun: Ewelina Syrowiczka), II miejsce przypadło Paulinie Ciury (ZSM w Namysłowie; opiekun: Ewelina Syrowiczka) oraz Katarzynie Czuczwara (ZSM w Namysłowie; opiekun: Violetta Korytko), natomiast III miejsce zajęli Bartosz Wolski (LO w Namysłowie; opiekun: Grażyna Samulewicz) oraz Dominik Fabian (ZSM w Namysłowie, opiekun: Dariusz Rybak).

Nagrodzone prace można obejrzeć w holu NOK.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!