logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

Dnia 14 marca br. o godz. 11 w auli ZSM w Namysłowie odbyła się duża konferencja szkoleniowa (III Dzień Logistyka) pod hasłem: "Nowoczesne formy kształcenia praktycznego dla szkół średnich – szansą dla młodzieżowego rynku pracy"  z udziałem pracodawców, przedstawicieli władz samorządu lokalnego (Starosty, wicestarosty, Naczelnika wydziału edukacji, kultury i sportu, dyrektora PUP), przedstawicieli władz uczelni logistycznych (WSL Poznań i MWSLiT z Wrocławia) oraz absolwentów „Mechanika” i młodzieży szkolnej z technikum logistycznego i ekonomicznego.

W programie omówiono m. in. Kształcenie dualne w szkolnictwie wyższym, płatne staże, praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne dla uczniów szkół średnich.

Interesującą ofertę pracy przedstawił p. Krzysztof Adamczuk z austryjackiej firmy logistycznej LKW „Walter”. Firma zapewnia atrakcyjne wynagrodzenie, mieszkanie, ciekawą pracę w młodym zespole i bezpłatne szkolenia. Z kolei nasz największy pracodawca w powiecie Diehl Controls Polska Zatrudniający już dziś ponad tysiąc osób kusi nowymi miejscami pracy dla elektroników, mechaników, logistyków i ekonomistów. W sumie planują zwiększyć zatrudnienie nawet o 700 osób, planowane jest też utworzenie klasy patronackiej dla elektroników kształconych w naszej szkole.

Inny nasz miejscowy pracodawca NB Polska znany pod nazwą „Velux” Sp. z o. o. zatrudniający pon 3300 osób w czterech polskich zakładach zainteresował naszą młodzież właściwym – bardzo życzliwym podejściem do swoich pracowników przedstawiając mocno rozbudowany pakiet pracowniczych świadczeń socjalnych- w postaci obiadów, spotkań z pracownikami, zasiłków dla rodzin słabiej uposażonych, czy corocznych imprez integracyjnych.

Szkoły wyższe zapraszają najzdolniejszych do kształcenia dualnego w języku angielskim w formule 9 tygodni nauki na Uczelni, a drugie 9 tygodni w zakładach pracy prężnych firm logistycznych branży TSL takich jak Khune & Nagel, DHL czy DPD Logistic.

Absolwenci zachwalali kierunek jako jeden z najbardziej pożądanych –potrzeba dużej liczby logistyków w całym kraju.

Całość imprezy uświetniła prezentacja i pokaz możliwości zastosowania dronów w logistyce oraz poczęstunek dla zaproszonych gości.

                                                                                                              Opracował:
Krzysztof Makarowski
Nauczyciel przedmiotów logistycznych w ZSM Namysłów

 

uks

leonardo

logo-duze1a