logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

To był dobry dzień. 5 października społeczność uczniowska namysłowskiego Zespołu Szkół Mechanicznych obchodziła święto patrona szkoły - Żołnierzy Września 1939 Roku. Imię to z dumą nosimy już 7 lat.

Corocznie, na przełomie września i października, czcimy pamięć tych, którzy podjęli bohaterską, nierówną walkę z niemieckim, a później sowieckim najeźdźcą, którzy ginęli w kampanii wrześniowej, desperacko broniąc ojczyzny. W uroczystościach szkolnych zawsze towarzyszą nam włodarze miasta i liczni zaproszeni goście. W tegorocznej uczestniczyli między innymi: pan Andrzej Michta - starosta Powiatu Namysłowskiego,  wicestarosta pan Krzysztof Żołnowski,  przedstawiciele władz i placówek oświatowych, Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, przyjaciele i współpracownicy szkoły z Dihl Namysłów, Veluxa i Nestle, przedstawiciele CECH-u i Rady Rodziców. Ze szczególną atencją witani byli: weteran kampanii wrześniowej  płk Stefan Szelka - prezes Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z towarzyszącymi mu płk. Adamem Słodczykiem - dowódcą 10.Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego i płk.  Edwardem Głowackim . Z równie wielką estymą przywitano przedstawicieli rodzin weteranów kampanii wrześniowej: Józefa Maligłówki i Ignacego Szulakowskiego.

Wojna to wielka tragedia wielu milionów ludzi. Rozpoczęła się 1 września napaścią Niemiec na Polskę. Pod osłoną nocy samoloty Luftwaffe zaatakowały naszą ojczyznę. 17 września dołączyły wojska sowieckie, łamiąc wschodnie granice. W walkach obronnych, trwających do 6 października, wzięło udział 950 tysięcy polskich żołnierzy. Poległo 95-97 tysięcy. Do oflagów trafiło 450 tysięcy. 200 tysięcy uwięziono w sowieckich łagrach.

 Po 1945 roku niektórzy z  bohaterów tamtego września osiedlili się na terenie ziemi namysłowskiej. Tu żyli, pracowali, wielu z nich już niestety spoczywa na lokalnych cmentarzach. Pamięć tych ludzi staramy się kultywować na lekcjach historii i takich uroczystościach jak ta dzisiejsza. To już 7. edycja programu „Pamięć o Żołnierzach Września”, będąca realizacją innowacji wychowawczej o charakterze patriotycznym, związanej z naszym zbiorowym patronem. W szkolnej auli obejrzeć można galerię 24 tablic, przypominającą obecność naszych bohaterów w namysłowskiej społeczności. Dziś przybyły kolejne dwie. Panowie: Mariusz i Krzysztof Maligłówka oraz  Romuald Szulakowski w asyście przedstawicieli samorządu uczniowskiego dokonali aktu odsłonięcia tablic poświęconych swoim ojcom. To był szalenie wzruszający moment symbolicznego spotkania dwóch pokoleń: bohaterskich uczestników kampanii wrześniowej i pokolenia następców, z pietyzmem przechowujących pamięć o nich. Z rąk  dyrektora   Bartosza Medyka synowie  żołnierzy przyjęli honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły.

A oto sylwetki tegorocznych bohaterów:

Józef Maligłówka - ur. 4 lutego 1914 r. w Wygwizdowie (powiat częstochowski). W kampanii wrześniowej brał udział jako ułan-luzak i walczył na terenach obecnego województwa białostockiego. Na ziemie namysłowskie przybył w 1946 roku. Mieszkał w Łączanach i pracował w różnych zakładach gminy Namysłów.

Ignacy Szulakowski - ur. 7 listopada 1014 r. w Helenówce (powiat Łuck, województwo Wołyńskie). W kampanii wrześniowej walczył w Samodzielnym Szwadronie Ułanów w sekcji min. Po wojnie osiadł z rodziną w Wilkowie, gdzie prowadził własne gospodarstwo rolne. Był założycielem Straży Pożarnej w tej miejscowości.

Tradycją uroczystości stało się wręczanie przez płk. Szelkę pamiątkowych medali nauczycielom wyróżnionym za szczególne zasługi w kształtowaniu postaw patriotycznych i budowaniu tożsamości  narodowej  młodzieży. Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany przez  Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa otrzymał w tym roku  historyk pan Krzysztof Jarosz. Serdecznie gratulujemy.

Uzupełnieniem podniosłej uroczystości był program artystyczny przygotowany przez uczniów przy  merytorycznym wsparciu nauczycieli polonistów. Stanowił literacką ilustrację wydarzeń sprzed 70 lat.

W godzinach przedpołudniowych  płk. Szelka uczestniczył w poprzedzających uroczystość lekcjach historii, podczas których młodzież miała możliwość kontaktu z czynnym uczestnikiem wojny obronnej 1939 r., a nie tylko - jak dotychczas - z bohaterami obecnymi wyłącznie na kartach podręczników historii. Takie lekcje, takie spotkania na długo pozostają w pamięci.  Kontynuacji wojennych wspomnień pana pułkownika mieliśmy możność wysłuchać podczas jego wystąpienia w auli szkoły. Dziękujemy za te pouczające słowa, za pełne wzruszeń chwile.

Akcentem kończącym część poświęconą żołnierzom września było wręczenie gościom  upominków promujących nasz region. Mamy nadzieję, że będą one miłym wspomnieniem dzisiejszego spotkania.

Ale święto szkoły to również ceremonia ślubowania uczniów klas pierwszych, którzy od 1 września stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Powtarzając rotę ślubowania równocześnie  zobowiązali się do przestrzegania zasad obowiązujących w „Mechaniku”, ujętych w statucie szkoły i  programie wychowawczym. Pierwszakom życzymy, by czuli się u nas jak w domu, a wybór szkoły i jej ukończenie dały przepustkę do olśniewającej kariery zawodowej.

Zakończeniem uroczystości, już w znacznie mniej oficjalnym anturażu, było spotkanie gości i grona pedagogicznego przy kawie i małym co nieco, przygotowanym przez młodych adeptów sztuki kulinarnej i ich nauczycieli.

Mówi się, że póki życia - póty pamięci. Otoczmy więc naszą pamięcią tych, którzy w owym tragicznym wrześniu tak heroicznie  wypełniali swój obowiązek wobec ojczyzny. I – powtarzając za Włodzimierzem Putowskim, wiceprezesem Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej – pamiętajmy o nich również podczas zbliżającego się Święta Zmarłych, zapalmy na ich grobach światełko pamięci. Niech żyją nie tylko na kartach historii, ale również w naszych sercach.

                                                                                                    HaSz