Nie od dziś wiadomo, że Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku kształceniem zawodowym stoi i nieustannie wzbogacaswoją bazę dydaktyczną, aby edukować jak najlepszych fachowców. Dnia 27 stycznia 2017 roku, dzięki inwestycji powiatu namysłowskiego oraz firmy DIEHL Controls Polska, nastąpiło uroczyste otwarcie sali  elektronicznej oraz logistycznej. Dzięki realizacji projektu partnerskiego pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2014-2020, wyposażono pracownie w sprzęt komputerowy, manipulator kartezjański, tokarkę CNC, laboratorium RFID.

Święto szkoły rozpoczęło się od powitaniaszacownychgości przez dyrektora ZSM Bartosza Medyka, między innymi Starosty Namysłowskiego Andrzeja Michty, Wicestarosty Namysłowskiego Krzysztofa Żołnowskiego, Skarbnika Powiatu Namysłowskiego Katarzyny Parzonki, prezesa firmy Diehl Controls Polska Wojciecha Paruzela, dyrektorów namysłowskich szkół. Podczas swojego wystąpienia dyrektor ZSM przekazał przybyłym informacje o szkole oraz przedstawił wstępną prezentację na temat projektu. Następnie głos zabrał Starosta Namysłowski Andrzej Michta.

Najwięcej emocji wzbudziła jednak kolejna część ceremonii, podczas której została przecięta błękitna wstęga, a przybyły ksiądz udzielił błogosławieństwa i poświęcenia pracowni. Od tej właśnie chwili pracownie zostały otwarte i oddane do użytku.Dzięki wykładom pani wicedyrektor Elżbiety Wnuk oraz opiekunów pracowni pana Mieczysława Idziego, pana Romana Słomińskiego, pana Krzysztofa Makarowskiego oraz uczniów klasy 1 TZ, 2 THZ, 2 TE/Z, 2 TL oraz 4 TL - nasi szanowni goście mogli zapoznać się z działaniem specjalistycznego sprzętu.

Wnastępnympunkcie uroczystości dyrektor Bartosz Medyk przedstawił prezentację dotyczącą pozyskiwania funduszy europejskich oraz zapoznał zebranych z bardzo ważnym tematem, który jest ściśle związany z prowadzeniem szkoły, czyli Rolą współpracy z organem prowadzącym i z lokalnym rynkiem pracy oraz wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju bazy szkoły.  Z kolei pan Krzysztof Lejczak – nauczyciel matematyki w ZSM -  opowiedział o projektach unijnych realizowanych przez szkołę. Bardzo miłym punktem było wręczenie stypendium ufundowanym przez firmę Diehl Controls Polska. Prymusami okazały się cztery uzdolnione uczennice:

  • Paulina Frieben, klasa  4 TE/Z,
  • Aleksandra Szpyrka, klasa 4 TE/Z,
  • Katarzyna Czuczwara, klasa 2 TH/Z,
  • Aleksandra Laskowska, klasa 2 TL.

Wręczono również certyfikaty elektronikom - uczniom klasy 2 TH/Z oraz 2 TE/Z.

Uczniowie Klasy Patronackiej, chociaż nie otrzymali stypendium ( obiecali jednak, że dziękinowym pracowniomniedługo to nastąpi), podziękowali kierownictwu firmy Diehl Controls Polska za opiekę.

Uwieńczeniem uroczystości było wystąpienie przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Julii Laski oraz Kacpra Gońdy, którzy w imieniu społeczności uczniowskiej złożyli serdeczne podziękowania przybyłym gościom.