Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie bierze udział w projekcie „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”

Powiat Namysłowski otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na realizację projektu z zakresu wsparcia kształcenia ogólnego.

W ramach inicjatywy uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie będą mogli skorzystać z oferty dodatkowych zajęć - dotyczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (elementów matematyki stosowanej, fizyki, geografii) i języków obcych (zajęcia z native speakerem), warsztatów z profesjonalnym doradcą edukacyjno – zawodowym ze SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z siedzibą w Warszawie, ale także wyjazdów edukacyjnych krajowych oraz zagranicznych m.in. na uczelnie wyższe czy do instytucji zajmujących się badaniem zjawisk przyrodniczych i fizycznych takich jak Centrum Nauki Kopernik. Dodatkowo zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz wyposażenie dla pracowni szkolnych.

Zadania realizowane w ramach projektu „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”będą służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz kształtowaniu właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Podziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego. Będzie trwał do 30 czerwca 2018r.

                                                                                                                                                                  Anna Pilarska

                                                                                                                                       Asystent Koordynatora projektu

                                                                                                                                     ds. promocji projektu i bazy konkurencyjności