logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

W II półroczu rozpoczęła się realizacja projektu „Ekonomiści na start”, który skierowany jest do uczniów technikum ekonomicznego i ma na celu promocję kształcenia w zawodzie technik ekonomista, zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i współpracę szkoły z pracodawcami lokalnymi. Wśród wielu działań objętych programem zaplanowano m.in. spotkania z absolwentami naszego „ekonomika”, którzy pracują w firmach i instytucjach na terenie Namysłowa i okolic.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się 14 marca. Wzięli w nim udział uczniowie kl. II TE/Z oraz absolwentki rocznika 1998, panie Anna Paszkowska – Brycka i Olga Piasecka, które pracują w Biurze Terenowym ZUS w Namysłowie. Panie przedstawiły zakres prac, którymi zajmuje się Biuro, opowiedziały o swojej pracy, umiejętnościach i cechach jakie powinien posiadać dobry ekonomista, podzieliły się wrażeniami z początków pracy i wspomnieniami z nauki w ZSM. Każdy z uczniów obdarowany został firmowymi gadżetami promującymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Renata Koziarska