logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

Szanowni uczniowie,

w bieżącym roku szkolnym młodzieży szkół powiatu namysłowskiego proponujemy udział w Akcji „U podstaw – praca…”. Głównym celem organizatorów jest promowanie postaw prospołecznych oraz upowszechnianie polskiego dorobku kulturowego wśród namysłowskiej młodzieży.

Uczniów zapraszamy do udziału w konkursie na wykonanie prac artystycznych (rysunek, malarstwo, fotografia, wiersz, opowiadanie) będących dowolną interpretacją tematu „pracy w naszym życiu”. Prace należy składać w szkolnych bibliotekach w terminie do 9 czerwca b. roku. W trakcie uroczystego podsumowania konkursu oraz rozdania nagród (termin: 13 czerwca 2017 roku, godzina 12.00, miejsce: Izba Regionalna w Namysłowie) zorganizujemy przedstawienie na temat „pracy w życiu człowieka”, którego celem będzie angażowanie młodego pokolenia w odkrywaniu człowieczeństwa.

                                                                                                Nauczyciele

                                                                                                Zespołu Szkół Mechanicznych    
                                                                                                         w Namysłowie oraz

                                                                                                Zespołu Szkół Specjalnych w   
                                                                                                         Namysłowie.