Spotkanie klas technikum ekonomicznego w Starostwie

18 maja br. uczniowie kl. I i III technikum ekonomicznego uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Starostwa Powiatowego w Namysłowie. Pierwszą jego część poprowadziła p. Katarzyna Parzonka – skarbnik Powiatu, która przedstawiała informacje na temat organizacji i działalności Starostwa, jego jednostek organizacyjnych oraz zasad polityki budżetowej i rachunkowej. Następnie o swojej pracy opowiedziały pracownice wydziału finansowego, absolwentki technikum ekonomicznego: p. Joanna Raduchowska (Cieszyńska) – która ukończyła szkołę w 1999r., pełniąca funkcję zastępcy skarbnika, p. Beata Wolf (Nędza) – absolwentka z roku w 2003, obecnie zajmująca się ewidencją wydatków Starostwa oraz p. Justyna Pokutycka (Caban) – specjalistka ds. kontroli jednostek organizacyjnych, absolwentka z 2000r. Uczestniczące w spotkaniu panie zgodnie podkreśliły, że

wiedza i umiejętności, które zdobyły w czasie nauki w technikum ekonomicznym   

były podstawą  i nadal są bardzo przydatne w ich pracy.

Ostatnim punktem była wizyta w gabinecie Starosty – p. Andrzeja Michty  i krótka z nim rozmowa dotycząca spraw bieżących, którymi zajmuje się starostwo.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Ekonomiści na start” promującego naukę w technikum ekonomicznym.

Renata Koziarska