logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

„Gdy pomysłów masz bez liku, spełnisz się w Ekonomiku”

To hasło, które zwyciężyło w konkursie na slogan reklamujący technikum ekonomiczne w realizowanym, w Zespole Szkół Mechanicznych, programie promocji zawodu technik ekonomista. Autorką programu „Ekonomiści na start” i jego koordynatorką była Renata Koziarska – nauczyciel przedmiotów zawodowych, a jego celami: promocja wykształcenia technicznego, zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających poruszanie się po rynku pracy oraz współpraca z pracodawcami lokalnymi na rzecz promocji zawodu technik ekonomista.

Wśród zrealizowanych działań odbyły się następujące:

  • „Moja wartość rynkowa” – warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności interpersonalnych i analizowania słabych i mocnych stron ucznia.
  • „Moje zasoby – moją szansą”, czyli wzmocnienie pozycji ucznia na rynku pracy poprzez nabycie umiejętności nieobjętych podstawą programową.
  • „Być przedsiębiorczym” – warsztaty z zakresu poruszania się po rynku kapitałowym z  wykorzystaniem platformy NBP.
  • „Technik ekonomista na rynku pracy”, czyli określenie możliwości zatrudnienia i wymogów pracodawcy na stanowisku pracy poprzez spotkania z absolwentami technikum ekonomicznego.

W ramach ostatniej części obecni uczniowie technikum ekonomicznego spotykali się z absolwentami ekonomika zatrudnionymi w instytucjach i firmach. Gościliśmy w Biurze Rachunkowym K&W, gdzie o swojej pracy opowiedziała p. Anna Korczyńska (Eljasz), w Urzędzie Miejskim – po którym oprowadzały nas p. Olga Wajs – Skałecka  i p. Marta Lejczak (Świątek); w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z p. Katarzyna Parzonką – Skarbnik Powiatu, absolwentkami Ekonomika: p. Joanną Raduchowska (Cieszyńską), p. Beatą Wolf (Nędzą) i p. Justyną Pokutycką (Caban) oraz z Panem Starostą Andrzejem Michtą,  w Biurze Terenowym ZUS rozmawialiśmy z p. Anną Paszkowską – Brycką i p. Olgą Piasecką (Konefał), a z pracą w branży ubezpieczeniowej zapoznała nas  p. Klaudia Kowalska, wspólniczka w Spółce Widex. Nasi absolwenci opowiadali o swojej pracy, umiejętnościach i cechach jakie powinien posiadać dobry ekonomista, podzielili się wrażeniami z początków pracy i wspomnieniami z nauki w ZSM.

Miło było usłyszeć, że szkoła dała im solidne podstawy z zakresu szeroko pojętej wiedzy ekonomicznej i wyposażyła w umiejętności, które wykorzystują w swojej pracy. Różnorodność stanowisk, które zajmują nasi absolwenci potwierdza, że ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy ponieważ posiadają nie tylko kwalifikacje zawodowe, ale także szeroki wachlarz umiejętności, które dotyczą m.in. naliczania wynagrodzeń i prowadzenia spraw kadrowych, rozliczania ubezpieczeń i podatków, prowadzenia księgowości, wykonywania prac biurowych. Posługują się  nowoczesnymi technologiami informatycznymi oraz korzystają  z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, do prowadzenia gospodarki magazynowej. Analiza ofert pracy wykazuje, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Tak więc: „Gdy pomysłów masz bez liku, spełnisz się w Ekonomiku”!

Renata Koziarska