Wielkie otwarcie nowych pracowni
elektronicznej i logistycznej 

27 stycznia 2017r. 

ZSM DIEHL Zaproszenia Otwarcie Klasy pod patronatem A5 składane do A6