logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

Tradycją  szkoły stało się, że u progu jesieni obchodzimy święto patrona, którym są bohaterowie początku wojny 1939 roku. To już 8. edycja  programu „Pamięć o Żołnierzach Września”, będącego realizacją wychowania  patriotycznego młodzieży „Mechanika”. W uroczystości towarzyszyli nam przedstawiciele władz powiatu, wojska, szkół ponadgimnazjalnych Namysłowa, emerytowani dyrektorzy Zespołu Szkół Mechanicznych oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze szkołą  DIEHL Controls Polska i  koncernu Toyoty. Wydarzenie  jest kontynuacją  programu opracowanego i realizowanego w szkole od 2009 roku.

 Integralna część święta to ceremonia oficjalnego  przyjęcia do grona  pełnoprawnych członków szkolnej społeczności uczniów klas pierwszych. W zgodzie ze słowami przyrzeczenia  pierwszoklasiści  zobowiązali się m.in. do systematycznego wzbogacania swojej wiedzy, dbałości o honor szkoły, przestrzegania zasad koleżeńskiego współżycia, okazywania szacunku pracownikom , a także przestrzegania postanowień Statutu,  ustaleń dyrekcji i grona pedagogicznego. Życzymy dotrzymania obietnic złożonych podczas ślubowania.

 

 

Żadna uroczystość nie może się obyć  bez części artystycznej. Tym razem osią, wokół której zbudowano scenariusz, była postać legendarnego majora Henryka Dobrzańskiego -„ Hubala”, dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojsk Polskich , walczącego na Kielecczyźnie i w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego aż do  bohaterskiej śmierci  30 kwietnia 1940 roku. Sylwetka majora-człowieka, żołnierza odznaczonego Orderem Virtuti Militari, ojca, miłośnika koni, zdobywcy nagród  w jeździectwie, wielkiego patrioty  wyłoniła się  ze wspomnień rodziny, przyjaciół i towarzyszy broni. Postać piękna, szlachetna, charyzmatyczna.

Momentem kulminacyjnym uroczystego spotkania, korespondującym z imieniem zbiorowego patrona szkoły, Żołnierzy Września 1939 Roku, było odsłonięcie przez członków  rodzin  tablic pamiątkowych poświęconych bohaterskim namysłowianom, biorącym udział w kampanii wrześniowej. W tym roku są nimi:

Antoni Juchniewicz- urodzony 6 marca 1905 roku w Zalisce (gmina Różyce, powiat Łuck, województwo wołyńskie). W  kampanii  wrześniowej pełnił funkcję zwiadowcy w placówkach wojskowych na obszarze Wołynia. Po wojnie osiedlił się z rodziną w Wilkowie, gdzie prowadził własne gospodarstwo rolne;

Paweł Szymszon- urodzony 22 lipca 1917 roku w Krotoszynie (gmina Dawidów, powiat Lwów).  W kampanii wrześniowej pełnił funkcję łącznika podczas obrony Warszawy (dzielnica Wola). Po wojnie osiadł z rodziną w Wilkowie, gdzie prowadził własne gospodarstwo rolne.

Rodzinom  bohaterów dzisiejszego dnia tradycyjnie nadano honorowy  tytuł „Przyjaciela szkoły”.

Zbliża się Święto Zmarłych. Pamiętajmy o żołnierzach września - mieszkańcach naszej małej ojczyzny - i zapalmy na ich grobach światełka pamięci. Niech to będzie epilog naszej dzisiejszej uroczystości.

Wydarzeniem  poprzedzającym świętowanie związane z imieniem patrona szkoły była prezentacja nowego sprzętu w zmodernizowanych pracowniach diagnostyki samochodowej, na który fundusze pozyskano z projektu unijnego „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Nowoczesny sprzęt posłuży  zdobywaniu - na jeszcze wyższym poziomie -  wiedzy i kwalifikacji  przez przyszłych mechaników samochodowych

 Żołnierze 1   Żołnierze 2