logozsm1

Kontakt

 Zespół Szkół Mechanicznych
im. Żołnierzy Września 1939 Roku

46-100 Namysłów

ul. Pułaskiego 10

tel. 0-77-41-01-627
tel. 0-77-41-01-683

e-mail:
sekretariat@mechanik-namyslow.pl

e-mail:
sekretariat_uczniowski@mechanik-namyslow.pl

prez2

28 lutego odbyło się spotkanie dyrekcji ZSM z przedstawicielami lokalnego rynku pracy, mające na celu zacieśnienie i poszerzenie współpracy szkoły zawodowej z przedsiębiorcami gminy i powiatu.

Na spotkaniu omówione zostały zmiany w prawie oświatowym dotyczące szkolnictwa zawodowego, m.in. przedstawiono nową podstawę programową i zmianę nomenklatury zawodów oraz nowości w prawie pracy, bezpośrednio dotyczące uczniów realizujących kształcenie w branżowej szkole zawodowej. Poruszono również problemy egzaminów zawodowych, a także usprawnienie dróg komunikacji między szkołą a pracodawcami.

 

Istotnym punktem dyskusji była kwestia rekrutacji na nowy rok szkolny 2018/2019. Pracodawcy zaproponowali spotkanie, które miałoby się odbyć w terminie wrześniowym, na którym przedstawiciele organu prowadzącego, szkół, doradców zawodowych i pracodawców mieliby okazji przedyskutować wprowadzenie nowych kierunków kształcenia, ściśle korespondujących z potrzebami regionalnego rynku pracy. Wiązałoby się to z koniecznością podniesienia kwalifikacji doradców zawodowych na każdym poziomie edukacji- również na poziomie szkoły podstawowej- co pozwoliłoby na wychwycenie uzdolnień i zainteresowań młodych ludzi już na najniższym etapie kształcenia i w rezultacie dokonywanie przez nich trafnych wyborów decydujących o późniejszym sukcesie zawodowym. Zaproponowano również inicjację cyklu spotkań przedsiębiorców z uczniami ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzicami, pozwalające na pełniejsze, praktyczne zapoznanie się ze specyfiką zawodów poszukiwanych na naszym terenie. Z pewnością przełożyłoby się to na dokonywanie przez młodzież świadomych wyborów, skutkujących w przyszłości pewnością zatrudnienia w miejscu zamieszkania, a tym samym na sukces w rekrutacji do szkół zawodowych w kolejnym roku szkolnym.

42

               7 5                                                                                   HaSz