logozsm1

prez2

 

W dniu 23 maja 2019 r. w Opolu odbył się konkurs „Młody Mistrz Zawodu”, którego organizatorem było Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół branżowych I stopnia województwa opolskiego, które prowadzą kształcenie zawodowe w zawodach: branży mechanicznej – ślusarz, branży budowlanej – monter instalacji i sieci sanitarnych, murarz, cieśla, samochodowej – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, branży elektrycznej – elektryk.

Celem konkursu było podnoszenie rangi i jakości kształcenia zawodowego, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań zawodowych oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego.

Nasi uczniowie Krystian Kotarski, Grzegorz Orzechowski, Krystian Pojkert osiągnęli, jako nieliczni z jednej placówki, bardzo wysoki wynik w etapie pisemnym i zostali wyróżnieni. Do drugiego etapu zakwalifikowało się trzech uczestników, miedzy innymi uczeń z naszej szkoły Grzegorz Orzechowski.

W branży samochodowej w konkursie wzięło udział 27 uczestników z województwa opolskiego i była najliczniejszą ze wszystkich grup zawodowych. Pierwsze miejsce w branży samochodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zajął wspomniany Grzegorz Orzechowski.

Opiekunami i osobami przygotowującymi naszych uczniów byli nauczyciele: Tomasz Nowakowski oraz Karol Hołub. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów uczniom i ich opiekunom.

10

10 110 210 310 411