logozsm1

prez2

Z tej okazji już w ostatni czwartek przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli na ręce dyrekcji najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

Oprócz tradycyjnych kwiatów młodzież przekazała również symboliczny worek karmy dla psów w ramach trwającej zbiórki pokarmu i koców dla zwierząt.