logozsm1

prez2

W ostatni czwartek w naszej szkole odbyło się spotkanie z pracodawcami współpracującymi z naszą placówką. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej kooperacji. Mieliśmy również okazję wręczyć pracodawcom drobne upominki z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto zebrani wysłuchali wystąpienia nadinspektora Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącego bezpieczeństwa młodocianych pracowników podczas wykonywania pracy.