logozsm1

prez2

strona-w-przygotowaniu-m

  NIE PRZECHODŹ OBOJĘTNIE WOBEC ZŁA, KTÓRE DZIEJE SIĘ WOKÓŁ CIEBIE!!!

Jeżeli widzisz, że ktoś kogoś pobił, coś ukradł lub zniszczył, groził pobiciem, ma narkotyki i itp. Napisz o tym i wyślij pocztą internetową do skrzynki zaufania. Dzięki Waszym listom i sygnałom możliwe będzie reagowanie przez nas "dorosłych osób", by zapewnić Wam pomoc i niezbędne wsparcie.

Ty też możesz sprawić, że nasz "Mechanik" będzie bezpieczniejszy.

Możesz to zrobić pisząc do pedagoga szkolnego. 

Turnus dla młodocianych

plan-lekcji

 


 

Informacja dla rodziców o ubezpieczeniu NNW uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie w roku szkolnym 2016/2017:

Kliknij w obrazek  

Maturzysto!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich
i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza

Program Stypendiów Pomostowych 2015/2016

Czytaj więcej...

 

LOGOInformacja dla uczniów!

Od poniedziałku (03.10.2016 r.) obowiązuje nowy plan lekcji.

 

Uwaga!!! Przypominamy również o drobnych, uzgodnionych wcześniej zmianach w rozkładzie przerw międzylekcyjnych.

1. Lekcja 8:10 – 8:55
2. Lekcja 9:00 - 9:45
3. Lekcja 9:50 – 10:35
4. Lekcja 10:50 – 11:35
5. Lekcja 11:45 – 12:30
6. Lekcja 12:35 – 13:20
7. Lekcja 13:25 – 14:10
8. Lekcja 14:15 – 15:00

LOGOUczniowie klasy 4 Technikum Logistycznego Łukasz Chwastek i Patrycja Weisman wzięli udział w projekcie edukacyjnym Mapttipe. Głównym założeniem tego projektu jest nauka za pomocą multimediów. W ramach projektu uczniowie stworzyli prezentację która przeszła wstępną weryfikację i weźmie udział w konkursie na najlepszą e-publikacje. Już teraz można oglądać prezentacje  na stronie http://edukator.pl/index.php/presentationPlayer/play/id/10171.
Osoby chętne do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursy mogą zgłaszać się do Pani Wiolety Letkiej

LOGOSzanowni Państwo, w bieżącym roku szkolnym młodzieży gimnazjalnej oraz szkół ponadgimnazjalnych proponujemy udział w Akcji „Oblicza miłości”. Głównym celem organizatorów jest promowanie postaw prospołecznych oraz upowszechnianie polskiego dorobku kulturowego wśród namysłowskiej młodzieży.Uczniów zapraszamy do udziału w konkursie na wykonanie prac artystycznych (rysunek, malarstwo, fotografia, wiersz, opowiadanie) będących dowolną interpretacją tematów: „Miłość do Boga”, „Miłość do ojczyzny”, „Miłość do człowieka”. Prace należy składać w szkolnych bibliotekach w terminie do 30 maja b. roku.

Czytaj więcej...

fundacja-rozwoju-talentów logo 800px

 

 

pdfZaproszenie

Wszyscy uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w sesji zima 2021 proszeni są o wypełnienie załącznika i oddanie go do sekretariatu uczniowskiego w terminie do 2.04.2021.

pdfdeklaracja na egzamin

Dyrektor ZSM w Namysłowie informuje, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:

https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.


Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY. 

Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.

Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, dzięki czemu możliwa jest praca zdalna.

Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne lub może wymagać bezpłatnej rejestracji.


22 czerwca (poniedziałek) uczniowie wchodzą na egzamin:

 • Wejście główne do budynku warsztatów – sala W17 (godz.8.15, godz.12.15), W14B (godz.12.25).
 • Wejście boczne od strony parkingu – sala W23 (godz.8.25, godz.12.15), W05 (godz. 8.30).

Czytaj więcej...

Drogi Uczniu!

Pamiętaj o następujących zasadach w czasie sesji egzaminacyjnej:

 • Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi organizacji egzaminów zawodowych 2020 roku zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły (Harmonogram egzaminów pisemnych, Prawa i obowiązki zdającegoProcedura bezpieczeństwa ).
 • Przyjdź do szkoły o wskazanej godzinie szkoły i podejdź do odpowiedniego wejścia do szkoły.
 • Przed wejściem do szkoły będzie mierzona temperatura Twojego ciała 
  i zostaniesz poproszony o złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i o nieprzebywaniu samemu lub w domu z osobą na kwarantannie / izolacji w warunkach domowych.
 • Musisz mieć ze sobą obowiązkowo dwa długopisy piszące na czarno, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i maseczkę. Możesz mieć butelkę z wodą i inne dopuszczone do poszczególnych egzaminów przybory.
 • Nie wnoś na teren szkoły zbędnych przedmiotów!
 • Przed wejściem do szkoły i po zakończonym egzaminie nie gromadź się, unikaj bezpośrednich kontaktów, zachowaj odstęp od innych osób.

Czytaj więcej...

Uczniowie lub absolwenci, którzy chcą zdawać powtórnie egzamin zawodowy w sesji czerwiec-lipiec 2020 proszeni są o wypełnienie deklaracji - załącznik nr 3 i przesłanie do sekretariatu szkoły na adres sekretariat@mechanik-namyslow.pl lub wychowawcy, skanu tego załącznika lub zdjęcia z czytelnym podpisem do środy 25 marca do godziny 14.00. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 774101627.

pdfDeklaracja przystąpienia do egzaminu

Jest egzaminem zewnętrznym organizowanym przez OKE we Wrocławiu.

W roku szkolnym 2013/14 obejmie obecnych uczniów:

 • Klasa 4TE – technik ekonomista
 • Klasa 4 TM – technik mechanik
 • Klasa 4 TG – technik organizacji usług gastronomicznych
 • Klasa 4 TL – technik logistyk
 • Klasa 3 A – mechanik pojazdów samochodowych
 • Absolwentów z lat poprzednich którzy nie uzyskali dyplomu

Warunkiem przystąpienia było złożenie deklaracji do dnia 20 grudnia 2013.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – 2014 -NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

 • Jest egzaminem zewnętrznym organizowanym przez OKE we Wrocławiu. W roku szkolnym 2013/14 obejmie obecnych uczniów:
 • Klasa 2TE – technik ekonomista- kwalifikacja A. 35
 • Klasa2 TL – technik logistyk – kwalifikacja A.30

Warunkiem przystąpienia jest złożenie deklaracji do dnia 27 stycznia 2014

Ważne strony, które należy czytać:

www.cke.edu.pl
www.oke.wroc.pl

Istotne uwagi wynikające z obowiązujących procedur:

 1. Zdający na egzamin powinien zgłosić się co najmniej 30 min. przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym wkładem.
 2. Na etapie pisemnym do sali egzaminacyjnej nie można wnosić kalkulatorów, ani korzystać z nich w tej sali
 3. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych np. telefonów, ani korzystać z nich w tej sali
 4. Nie istnieje możliwość zmiany wyznaczonego terminu egzaminu.
 5. Sprawdź (wcześniej) na tablicy ogłoszeń w której sali i na której zmianie będziesz zdawał egzamin.
 6. Zdający egzamin praktyczny uczniowie ZSZ przynoszą odzież roboczą, uczniowie technikum długopisy i kalkulatory.

 

Drogi Maturzysto!

Uczestniczyłeś już w szkoleniu dotyczącym zasad organizacji egzaminów maturalnych i procedur bezpieczeństwa,
a teraz jeszcze krótkie przypomnienie Twoich podstawowych obowiązków:

Czytaj więcej...

08.06.2020r. Język polski PP - godz. 8:20

 -osoby zdające egzamin w salach nr 3,4,7,10 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku,
-osoby zdajace egzamin w sali gimnastycznej wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego

pdflisty uczniów język polski pp

 

08.06.2020r. Język polski PR –godz. 13:30

-osoby zdające egzamin wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego

pdflisty uczniów język polski pr

 

09.06.2020r. Matematyka PP -godz. 8:20

-osoby zdające egzamin w salach nr 3,4,7,10,12 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku
-osoby zdajace egzamin w sali gimnastycznej wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego

pdflisty uczniów matematyka pp

 

10.06.2020r. Język angielski PPgodz. 8:20

-osoby zdające egzamin w salach nr 3,4,7,10 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku
-osoby zdające egzamin w sali gimnastycznej wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego

pdflisty uczniów język angielski pp

 

10.06.2020r. Język angielski PRgodz.13:20

-osoby zdające egzamin w salach nr 3,4 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku
-osoby zdające egzamin w sali gimnastycznej wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego

pdflisty uczniów język angielski pr

 

15.06.2020 r. Matematyka PRgodz. 8:20

-osoby zdające egzamin w salach nr 3,4,7 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku

pdflisty uczniów matematyka pr

 

16.06.2020r. Biologia PR- godz. 8:30

-osoby zdajace egzamin w sali nr 3 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku

pdflisty uczniów biologia pr

 

16.06.2020 r. Wiedza o społeczeństwie PP/PR - godz. 13:30

-osoby zdające egzamin w sali nr 3 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku

pdflisty uczniów wiedza o społeczeństwie pp/pr

 

18.06.2020r. Język niemiecki PPgodz. 8:30

-osoby zdające egzamin w sali nr 3 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku

pdflisty uczniów język niemiecki pp

19.06.2020r. Geografia PRgodz.8:30

-osoby zdajace egzamin w sali nr 3 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku

pdflisty uczniów geografia pr

 

24.06.2020r. Fizyka PRgodz. 8:30

-osoby zdające egzamin w sali nr 3 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku

pdflisty uczniów fizyka pr

 

24.06.2020r. Historia PP/PRgodz.13:30

-osoby zdające egzamin w sali nr 3 wchodzą do szkoły wejściem od strony parku

pdflisty uczniów historia pp, pr

 •    

Drogi Maturzysto! Pamiętaj o następujących zasadach:

 1. Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi organizacji Matury 2020 zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły (Harmonogram egzaminów pisemnych, Prawai obowiązki maturzysty, Procedura bezpieczeństwa ).
 2. Przyjdź do szkoły o godzinie wskazanej na stronie internetowej szkoły
  i podejdź do odpowiedniego wejścia do szkoły (od strony parku lub od strony boiska).
 3. Przed wejściem do szkoły będzie mierzona temperatura Twojego ciała
  i zostaniesz poproszony o złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i o nieprzebywaniu samemu lub w domu z osobą na kwarantannie / izolacji w warunkach domowych.
 4. Musisz mieć ze sobą obowiązkowo dwa długopisy piszące na czarno, dowód osobisty i maseczkę. Możesz mieć butelkę z wodą i inne dopuszczone do poszczególnych egzaminów przybory.
 5. Nie wnoś na teren szkoły zbędnych przedmiotów!
 6. Przed wejściem do szkoły i po zakończonym egzaminie nie gromadź się, unikaj bezpośrednich kontaktów, zachowaj odstęp od innych osób, a w budynku poruszaj się po wyznaczonych miejscach wskazujących odległości.
 7. Zachowaj spokój, dezynfekuj ręce, a jeżeli poczujesz się źle natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.

 

pdfPrawa i obowiązki maturzystów

pdfHarmonogram egzaminów pisemnych

pdfProcedura bezpieczeństwa organizacji egzaminów

 
 Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości do sekretariatu na parterze szkoły. Gratulujemy pozytywnych wyników.
65725509 1387194994763367 8821284049076092928 n


Szkolna lista tematów z języka polskiego na część ustną egzaminu maturalnego w 2015 roku.

Czytaj więcej...

Ważne terminy dla ucznia w roku szkolnym 2013/2014

 • 30 wrzesień – termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych
 • 30 września – termin składania dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 7 lutego – termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna), weryfikacja danych w deklaracjach, możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego

Czytaj więcej...

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia - mgr Dariusz Karbowiak.

Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy.

Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia:

1. Rzecznik chroni prawa uczniów w szkole, w szczególności bada czy wskutek działania lub zaniechania działania organów organizacji i osób obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

2. Rzecznikiem może być nauczyciel, który wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, działalnością społeczną, cieszy się powszechnym autorytetem ze względu na wyraźne walory moralne i wrażliwość społeczną.

3. Rzecznik jest w swojej działalności niezależny od innych organów działających w szkole i odpowiada jedynie przed Dyrektorem Zespołu.

4. Rzecznik działa na podstawie Statutu Szkoły, Ustawy o Systemie Oświaty oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

5. Rzecznik ściśle współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Zespołem Wychowawczym, Pedagogiem Szkolnym i Psychologiem Szkolnym.

6. Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

a. znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka,

b. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

c. interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,

d. udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

e. informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,

f. składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

7. Rzecznik podejmuje czynności, jeśli poweźmie wiadomości wskazujące na naruszenie praw uczniów.

8. Środki działania Rzecznika:

a. załatwianie indywidualnych skarg,

b. sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,

c. udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),

d. współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.

9. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje na:

a. wniosek ucznia,

b. wniosek wychowawcy ,

c. wniosek organów : Rady Samorządu Szkolnego, Rady Samorządu Klasowego, Rady Rodziców, organu prowadzącego, Kuratora Oświaty,

d. z własnej inicjatywy.

10. Wniosek kierowany do Rzecznika powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.

11. Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem ma prawo:

a. zbadać każdą sprawę,

b. żądać złożenia wyjaśnień przez organy działające w szkole, przez uczniów szkoły oraz przez wszystkie osoby zatrudnione w szkole,

c. prowadzić postępowanie wyjaśniające.

12. Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:

a. wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia praw ucznia,

b. skierować wystąpienie do organu, organizacji, lub osoby, w których działalności stwierdził naruszenie praw ucznia.

13. Rzecznik formułuje opinie i wnioski co do sposobu załatwienia sprawy.

14. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

15. Tryb postępowania w kwestiach spornych na płaszczyźnie uczeń-uczeń:

a. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

b. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

c. skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego,

d. w dalszym trybie postępowania zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

e. ostateczną decyzję o sposobie konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły.

16. Tryb postępowania w kwestiach sporu na płaszczyźnie uczeń- nauczyciel:

a. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

 b. podjęcie mediacji ze stronami,

c. zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

d. wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

PAMIĘTAJ: 

Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję,

Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia, 

Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji,

Rzecznik pełni stałe dyżury,

Stały dyżur Szkolny Rzecznik Praw Ucznia pełni w poniedziałek 1415 do 1430

Ważne dokumenty: 

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonychü dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.) http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf 

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

 Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

USTAWA z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2000 r. ze zm. Dz.U.08.214.1345)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Dariusz Karbowiak

 

KÓŁKO JĘZYKA FRANCUSKIEGO

fran1

 

Czytaj więcej...

Tor kartingowy to miejsce gdzie w bezpieczny sposób można spożytkować energię za kierownicą małych wyścigowych bolidów, zdobywając jednocześnie umiejętności przydatne potencjalnym kierowcom.

KOMPLEKSOWA NAPRAWA I ODRESTAUROWANIE POJAZDU SAMOCHODOWEGO FIAT 126p

Uczniowie ZSM na zajęciach dodatkowych, będą wykonywali ćwiczenia, które poprawią albo przywrócą wygląd coraz mniej atrakcyjnego samochodu. Konserwacja pojazdu lub poszczególnych części podnosi nie tylko jego wartość rynkową, ale także walory estetyczne i użytkowe.

 


PRAKTYKI UCZNIÓW TECHNIKUM

pdf

Zaliczenie praktyk:

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności zapisów w dzienniczku.

Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:

 • umiejętności ucznia oraz zaangażowanie w wykonywanie zadań praktykanta
 • postawy ucznia i obecność na praktyce;
 • jakość prowadzenia dokumentacji - realizacji programu w dzienniczku praktyk.

Ocenę z praktyk wraz z uzasadnieniem oceny i opinię o praktykancie wpisuje do dzienniczka pracodawca lub osoba odpowiedzialna u pracodawcy za realizację programu nauczania praktyk zawodowych.

Uczeń, który w określonym terminie (do 3 dni roboczych po skończeniu praktyk) nie odda kompletnego dzienniczka praktyk do wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

zsm-mInformujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku przedłuża się okres obowiązywania refundacji na dotychczasowych zasadach do dnia 30 czerwca 2014 roku. Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie OHP.

Elżbieta Wnuk

Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

Począwszy od lutego 2014

pdfTerminarz kursów dokształcających dla uczniów klas wielozawodowych ZSZ na rok szkolny 2014/2015

Uczeń oddelegowany na kurs powinien ze sobą zabrać:

 • skierowanie na kurs
 • pieniądze na opłacenie wyżywienia i zakwaterowanie – jeśli korzysta
 • legitymację szkolną
 • legitymację ubezpieczeniową
 • wypełnioną kartę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń ucznia 

 

Ośrodki prowadzą kształcenie kursowe dla uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych. Uczniowie uczestniczą raz do roku przez cztery tygodnie w kursie obejmującym kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

Czytaj więcej...

Uczniowie będący młodocianymi pracownikami w zawodach rzemieślniczych, którzy wybiorą egzamin czeladniczy na koniec cyklu nauki (kl. III) nie będą zdawać egzaminu z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie. Będzie to jeden egzamin ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie po ukończeniu nauki w szkole i praktycznej nauki zawodu. Pracodawca nie musi być członkiem cechu.

Egzamin zawodowy jest zdawany w izbie rzemieślniczej właściwej dla miejsca prowadzenia działalności przez pracodawcę lub szkoły.

Czytaj więcej...

Pracownik młodociany

Młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 § 1 kodeksu pracy)

Podstawowe warunki zatrudnienia młodocianego:

 • ukończenie gimnazjum,
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
 • Młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

Czytaj więcej...

 "Każdy człowiek ma jakieś dobre strony. Trzeba tylko przekartkować złe."

Ernst Junger 

Pedagog Szkolny - Edyta Grzeszczuk

e-grzeszczuk

 • Poniedzialek: 8:00 - 15:00
 • Wtorek: 8:00 - 15:00
 • Środa: 8:00 - 11:00
 • Czwartek: 8:00 - 15:00
 • Piątek: 8:00 - 15:00

Psycholog szkolny - Karolina Zabłocka

 

Godziny pracy:

Wtorek: 8.00-12.00

Środa: 11.00-15.30

Piątek: 8:00 - 11.00

 

 

Godziny dostępności szkolnej biblioteki od 1 czerwca 2020r.

PONIEDZIAŁEK 14:00-16:30
WTOREK 14:00-16:30
ŚRODA 14:00-17:30
CZWARTEK 14:00-16:30
PIĄTEK 14:00-16:30

01mgr Violetta Korytko

kontakt - bibliotekazsm4@wp.pl 

Godziny pracy:

Pon   07:30 - 12:45   13:25 - 15:00

Wt     07:45 - 15:00
Śr      07:45 - 15:00

   Czw    08:00 - 09:00   10:35 - 15:00 
   Pt       10:35 - 11:45   13:25 - 15:00

                                                                     

      

Regulamin Biblioteki

Misją naszej biblioteki jest aktywnie wspomaganie szkoły w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych. Jej głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów swoim czytelnikom.

W realizacji prac pedagogicznych biblioteka podejmuje następujące zadania:

 • udostępnia zbiory,
 • prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną,
 • prowadzi różne formy upowszechnienia czytelnictwa,
 • organizuje wystawy i gazetki okolicznościowe,
 • organizuje lekcje biblioteczne,
 • utworzyła Koło Miłośników Biblioteki,
 • bierze udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej.

 

 

Harmonogram zajęć praktycznych realizowanych w szkole od dnia 18.01.2021r

 

Poniedziałek :
2 AW ( TN) od 1 do 8 lekcji
1 TMP ( BK, ZT ) od 1 do 4 godz. lekcyjnej i  powrót do domu na 3 lekcje ,
3 TEZ ( AB, RK) od 1 do 5 godz. lekcyjnej i  powrót do domu na 2 lekcje,
3TL (KL,KM) od 4 do 8 godz. lekcyjnej,

Wtorek:

3 AW (ŁL, TN) od 2 do 8 godz. lekcyjnej,
2 TM (KH, SJ/BK) od 1 do 5 godziny lekcyjnej i powrót do domu na 3 lekcje

Środa: 
2TMP ( SJ,BK) od 1 do 8 godziny lekcyjnej

3TL (KL,KM) od 4 do 8 godz. lekcyjnej,

Czwartek:
1AWP ( ZT,ŁL, ) od 1 do 5 godz. lekcyjnej i  powrót do domu na 2 lekcje,  
3 TMZ ( SJ, KH, BK, AB,PF), od 1 do 8 godz.lekcyjnej

Piątek: 
2AWP ( ZT),  od 1 do 6 godz.lekcyjnej

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy, uczniowie branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 30 listopada 2020 r. mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Elżbieta Gosławska – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W związku z panującą epidemią Covid-19 i narastającą liczbą przypadku zakażeń koronawirusem w powiecie namysłowskim szkoła nasza całkowicie przechodzi na system kształcenia na odległość aż do odwołania. Taki sposób nauki polega na samokształceniu się uczniów przy wsparciu nauczycieli i rodziców. Kształcenie na odległość wymaga wytrwałości w zgłębianiu wiedzy oraz nabywaniu umiejętności, a także odpowiedzialności ze strony wszystkich podmiotów uczestniczących w takim nauczaniu.

Czytaj więcej...

SOS PSYCHOLOG PEDAGOG !!!
 
Drogi uczniu, droga uczennico,
 
Jeśli masz chwile zwątpienia, spadek motywacji, spostrzegasz trudnosci pod kątem szkolnym, emocjonalnym, psychospołecznym- napisz do Nas informację zwrotną, a chętnie pomożemy Tobie w odnalezieniu równowagi emocjonalnej, ustabilizowaniu sytuacji szkolnej, czy też innej sprawy, która ostatnio zaprząta Twój spokój. Pamiętaj również, że po powrocie do szkoły, zawsze możesz liczyć na Nasze wsparcie. 
 
Z pozdrowieniami, psycholog szkolny Jadwiga Jarczewska-Żuchowska oraz pedagog szkolny Edyta Grzeszczuk.

Prowadzimy dyżury telefoniczne pod numerem Tel. 774101627 wg harmonogramu (tabela poniżej)

oraz e-mailowe:
zsm.nam.edyta.grzeszczuk@int.pl
zsm.nam.jadwiga.zuchowska@int.pl

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8.00-14.15 pedagog

8.00 - 13.45pedagog

8.00-10.30 psycholog

9.30-15.00-psycholog

8.00-13.45 pedagog

8.00-13.00 pedagog

8.00-12.30-psycholog

Czytelniku!

 • Biblioteka szkolna jest dostępna w godzinach:

PON.   9:45-14:45

WT.   8:00-10:50; 11:35-14:45

ŚR.     8:00 -14:45

CZW. 8:00 - 14:00      

PIĄT. 8:00 - 14:00

 • Potrzebujesz lektury, informacji, materiałów źródłowych możesz skontaktować się e-mailowo z nauczycielem bibliotekarzem. Wyślij wiadomość na adres email: zsm.nam.violetta.korytko@int.pl
 • Co tydzień na stronie internetowej szkoły oraz FB szkoły będzie ukazywać się poradnik „Zdalna biblioteka” z formami promocji czytelnictwa: dostępami do darmowych audiobooków i ebooków, z linkami do spotkań autorskich i innych akcji czytelniczych i kulturalnych.

Szanowni rodzice ,

zgodnie z rocznym harmonogramem pracy szkoły w czwartek 22.10. organizujemy konsultacje nauczycieli z rodzicami wszystkich uczniów naszej szkoły. Obecny czas pandemii , zmusza nas do nowych rozwiązań,   dlatego też nasze spotkanie będzie miało charakter tele -wywiadówki. Będziemy dostępni dla Państwa pod telefonami, online oraz osobiście  w szkole w godzinach od 15.00-17.30. Zapraszamy do kontaktu.

                                                Szczegóły konsultacji:

 Godz. 15.00-16.30 dostępność dyrektora i kadry kierowniczej – kontakt osobisty (sekretariat szkolny), telefoniczny(77-41-01-627), elektroniczny ( mail zsm.nam.bartosz.medyk@int.pl)

Godz. 16.30-17.30 konsultacje z wychowawcami klas poprzez ustaloną formę komunikowania się ( rodzic – wychowawca klasy).

Godz. 17.00- 17.30 konsultacje z nauczycielami uczących poszczególnych przedmiotów drogą elektroniczną poprzez mail ( adresy mailowe poszczególnych nauczycieli znajdują się na stronie http://mechanik-namyslow.pl/ w zakładce dla ucznia, zdalne nauczanie).

zdalne 2

Lp. Nazwisko i imię

Kontakt
e mail,

 

1 Bącela Marcin zsm.nam.marcin.bacela@int.pl
2 Banaszewski Łukasz zsm.nam.lukasz.banaszewski@int.pl
3 Błaszków Andrzej zsm.nam.andrzej.blaszkow@int.pl
4 Dąbrowny Krzysztof zsm.nam.krzysztof.dabrowny@int.pl
5 Fiedeń Edward zsm.nam.edward.fieden@int.pl
6 Gaweł Beata zsm.nam.beata.gawel@int.pl
7 Gosławska Elżbieta zsm.nam.elzbieta.goslawska@int.pl
8 Grzeszczuk Edyta zsm.nam.edyta.grzeszczuk@int.pl
9 Hołub Karol zsm.nam.karol.holub@int.pl
10 Idzi Mieczysław zsm.nam.mieczyslaw.idzi@int.pl
11 Idzi Wiesław zsm.nam.wieslaw.idzi@int.pl
12 Jabłoński Krzysztof zsm.nam.krzysztof.jablonski@int.pl
13 Janczura Stanisław zsm.nam.stanislaw.janczura@int.pl
14 Jarosz Krzysztof zsm.nam.krzysztof.jarosz@int.pl
15 Jastrowicz Wiesława zsm.nam.wieslawa.jastrowicz@int.pl
16 Karbowiak Dariusz zsm.nam.dariusz.karbowiak@int.pl
17

Kawecka-Dziura

Agnieszka

zsm.nam.agnieszka.kaweckadziura@int.pl
18 Kazimierczyk Andrzej zsm.nam.andrzej.kazimierczak@int.pl
19 Kępińska Alina zsm.nam.alina.kepinska@int.pl
20 Konysz-Kwaśnicka Anna ----------------------------------------
21 Korytko Violetta zsm.nam.violetta.korytko@int.pl
22 Kowalczyk Bogdan zsm.nam.bogdan.kowalczyk@int.pl
23 Kowalski Tomasz zsm.nam.tomasz.kowalski@int.pl
24 Koziarska Renata zsm.nam.renata.koziarska@int.pl
25 Lasoń Łukasz zsm.nam.lukasz.lason@int.pl
26 Lejczak Krzysztof zsm.nam.krzysztof.lejczak@int.pl
27 Kwiecińska-Lejczak Sylwia zsm.nam.sylwia.kwiecinskalejczak@int.pl
28 Letka Wioleta zsm.nam.wioleta.letka@int.pl
29 Letki Roman zsm.nam.roman.letki@int.pl
30 Machynia Piotr zsm.nam.piotr.machynia@int.pl
31 Makarowski Krzysztof zsm.nam.krzysztof.makarowski@int.pl
32 Medyk Bartosz zsm.nam.bartosz.medyk@int.pl
33 Mikuśkiewicz G. zsm.nam.grzegorz.mikuskiewicz@int.pl
34 Musialik Urszula zsm.nam.urszula.musialik@int.pl
35 Nowakowska Magdalena zsm.nam.magdalena.nowakowska@int.pl
36 Nowakowski Tomasz zsm.nam.tomasz.nowakowski@int.pl
37 Odoj Krzysztof zsm.nam.krzysztof.odoj@int.pl
38 Pokora Ewa zsm.nam.ewa.pokora@int.pl
39 Popczyk Katarzyna zsm.nam.katarzyna.popczyk@int.pl
40

Porada-Jańska

Marzena

zsm.nam.marzena.poradajanska@int.pl
41 Półrolniczak Waldemar zsm.nam.waldemar.polrolniczak@int.pl
42 Rybak Dariusz zsm.nam.dariusz.rybak@int.pl
43 Salamon Soja Sylwia zsm.nam.sylwia.salamonsoja@int.pl
44 Skiba Edyta zsm.nam.edyta.skiba@int.pl
45 Słomiński Roman zsm.nam.romek.slominski@int.pl
46 Staszczyszyn Magdalena zsm.nam.magdalena.staszczyszyn@int.pl
47 Syrowiczka Ewelina zsm.nam.ewelina.syrowiczka@int.pl
48 Szlachta Kazimierz zsm.nam.kazimierz.szlachta@int.pl
49 Szołdra Małgorzata zsm.nam.malgorzata.szoldra@int.pl
50 Trzciński Zdzisław zsm.nam.zdzislaw.trzcinski@int.pl
51 Jarczewska-Żuchowska Jadwiga zsm.nam.jadwiga.zuchowska@int.pl

Drodzy Uczniowie szkoły branżowej!

Informujemy, że od 29 czerwca 2020 zostają przywrócone zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów szkół branżowych I stopnia, którzy SA młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od poniedziałku 29 czerwca 2020 r. realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy, że w okresie wakacji przysługuje młodocianemu pracownikowi urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Mamy dobrą wiadomość. Informujemy, że na podstawie obowiązujących nowych przepisów wszystkim uczniom klas trzecich technikum którzy , w ramach projektu . „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” odbyli staż zawodow, zaliczamy niezrealizowaną praktykę zawodową. Decyzje dyrektora o zaliczonej praktyce zawodowej dostępne będą u wychowawców klas.


Bartosz Medyk dyrektor ZSM W Namysłowie

Drodzy Absolwenci technikum!

Jeżeli podczas powtarzania materiału do matury macie jakieś merytoryczne problemy, pytania wątpliwości, Wasi nauczyciele są do dyspozycji. Kontakt z nauczycielami pod znanym Wam adresem poczty elektronicznej w poniższych dniach i godzinach!

  4TE 4TL 4TZ 4TM
Poniedziałek  

10:00-10:45 matematyka

12:00 -12:45

j. polski

12:00-12:45

j. niemiecki

10:00 -10:45

matematyka

13:00 -13:45

j. polski

Wtorek

9:00 -9:45

j. polski

10:00-10:45

matematyka

11:00-11:45

j. angielski

     
Środa 10:00-10:45 matematyka  

10:00-11:30

j. angielski

 
Czwartek  

11:00 -12:30

j. angielski

9:00-9:45

j. niemiecki

14:00 -14:45

j. angielski

Piątek    

9:00-9:45

j. niemiecki

10:00-10:45

j. polski

11:00 -11:45

matematyka

 

Harmonogram działań związanych z klasyfikacją  wszystkich klas ZSM

·         do 22.05. wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych
 i z zachowania oraz poinformowanie o nich uczniów i ich rodziców

·         od 23.05 umożliwienie uzyskiwania wyższej niż przewidywana klasyfikacyjnej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

·         17.06. o godz. 11- ostateczny termin ustalenia wszystkich ocen

·         17.06  godz. 14-  rozpatrywanie odwołań uczniowskich

·         18.06 do godz. 15- ewentualne egzaminy sprawdzające

·         19.06 godz.14 -Klasyfikacyjna RP klas promocyjnych oraz kończących  naukę w BSI Stopnia

W związku z przesunięciem terminu matur na miesiąc czerwiec informuję, że w dniach 4-8 maja br. odbywać się będzie kształcenie na odległość według obowiązującego planu lekcji a dni wolne od zajęć dydaktycznych zostaną przesunięte na miesiąc czerwiec. 

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

8 czerwca 2020 (poniedziałek),

9 czerwca 2020 (wtorek),

10 czerwca 2020 (środa),

22 czerwca ( poniedziałek),

23 czerwca ( wtorek).

 

Bartosz Medyk dyrektor ZSM W Namysłowie

Zwolnienie młodocianych pracowników

z obowiązku świadczenia pracy

Informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568).

Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia
z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Bartosz Medyk

Dyrektor ZSM w Namysłowie

Lp. Nazwisko i imię

Kontakt
e mail,

 

1 Bącela Marcin zsm.nam.marcin.bacela@int.pl
2 Banaszewski Łukasz zsm.nam.lukasz.banaszewski@int.pl
3 Błaszków Andrzej zsm.nam.andrzej.blaszkow@int.pl
4 Dąbrowny Krzysztof zsm.nam.krzysztof.dabrowny@int.pl
5 Fiedeń Edward zsm.nam.edward.fieden@int.pl
6 Gaweł Beata zsm.nam.beata.gawel@int.pl
7 Gosławska Elżbieta zsm.nam.elzbieta.goslawska@int.pl
8 Grzeszczuk Edyta zsm.nam.edyta.grzeszczuk@int.pl
9 Hołub Karol zsm.nam.edyta.grzeszczuk@int.pl
10 Idzi Mieczysław zsm.nam.mieczyslaw.idzi@int.pl
11 Idzi Wiesław zsm.nam.wieslaw.idzi@int.pl
12 Jabłoński Krzysztof zsm.nam.krzysztof.jablonski@int.pl
13 Janczura Stanisław zsm.nam.stanislaw.janczura@int.pl
14 Jarosz Krzysztof zsm.nam.krzysztof.jarosz@int.pl
15 Jastrowicz Wiesława zsm.nam.wieslawa.jastrowicz@int.pl
16 Karbowiak Dariusz zsm.nam.dariusz.karbowiak@int.pl
17

Kawecka-Dziura

Agnieszka

zsm.nam.agnieszka.kaweckadziura@int.pl
18 Kazimierczyk Andrzej zsm.nam.andrzej.kazimierczak@int.pl
19 Kępińska Alina zsm.nam.alina.kepinska@int.pl
20 Konysz-Kwaśnicka Anna ----------------------------------------
21 Korytko Violetta zsm.nam.violetta.korytko@int.pl
22 Kowalczyk Bogdan zsm.nam.bogdan.kowalczyk@int.pl
23 Kowalski Tomasz zsm.nam.tomasz.kowalski@int.pl
24 Koziarska Renata zsm.nam.renata.koziarska@int.pl
25 Lasoń Łukasz zsm.nam.lukasz.lason@int.pl
26 Lejczak Krzysztof zsm.nam.krzysztof.lejczak@int.pl
27 Kwiecińska-Lejczak Sylwia zsm.nam.sylwia.kwiecinskalejczak@int.pl
28

Letka Wioleta

zsm.nam.wioleta.letka@int.pl
29 Letki Roman zsm.nam.roman.letki@int.pl
30 Machynia Piotr zsm.nam.piotr.machynia@int.pl
31 Makarowski Krzysztof zsm.nam.krzysztof.makarowski@int.pl
32 Medyk Bartosz zsm.nam.bartosz.medyk@int.pl
33 Mikuśkiewicz G. zsm.nam.grzegorz.mikuskiewicz@int.pl
34 Musialik Urszula zsm.nam.urszula.musialik@int.pl
35 Nowakowska Magdalena zsm.nam.magdalena.nowakowska@int.pl
36 Nowakowski Tomasz zsm.nam.tomasz.nowakowski@int.pl
37 Odoj Krzysztof zsm.nam.krzysztof.odoj@int.pl
38 Pokora Ewa zsm.nam.ewa.pokora@int.pl
39 Popczyk Katarzyna zsm.nam.katarzyna.popczyk@int.pl
40

Porada-Jańska

Marzena

zsm.nam.marzena.poradajanska@int.pl
41 Półrolniczak Waldemar zsm.nam.waldemar.polrolniczak@int.pl
42 Rybak Dariusz zsm.nam.dariusz.rybak@int.pl
43 Salamon Soja Sylwia zsm.nam.sylwia.salamonsoja@int.pl
44 Skiba Edyta zsm.nam.edyta.skiba@int.pl
45 Słomiński Roman zsm.nam.romek.slominski@int.pl
46 Staszczyszyn Magdalena zsm.nam.magdalena.staszczyszyn@int.pl
47 Syrowiczka Ewelina zsm.nam.ewelina.syrowiczka@int.pl
48 Szlachta Kazimierz zsm.nam.kazimierz.szlachta@int.pl
49 Szołdra Małgorzata zsm.nam.malgorzata.szoldra@int.pl
50 Trzciński Zdzisław zsm.nam.zdzislaw.trzcinski@int.pl
51 Zabłocka Karolina zsm.nam.karolina.zablocka@int.pl

Informujemy, że uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, biorą udział w praktykach według uzgodnień z pracodawcą, tylko w te dni, kiedy nie mają lekcji lub konsultacji on-line.
Obowiązkiem pracodawcy jest uzgodnienie realizacji praktycznej nauki zawodu z uczniem. Pracodawca nie może nakazać uczniom odbywania praktyk w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciowdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Drodzy uczniowie i rodzice!!

Zamieszczamy plan lekcji, który bedzie obowiązywał do odwołania. Na żółto zaznaczone są lekcje, które będą prowadzone on-line. 

godziny zajęć:
1. 9:00-9:45
2.10:00-10:45
3.11:00-11:45
4.12:00-12:45
5.13:00-13:45
6:14:00-14:45
7:15:00-15:45

 

pdfPlan Technikum

pdfPlan BSI

Harmonogram pracy nauczycieli:

 1. W godzinach 8:00 do 9:00 -gromadzenie materiałów dydaktycznych i przekazywanie treści programowych oraz sprawdzanie prac kontrolnych.
 2. W godzinach 9:00 do 11:45 -zajęcia online  ustalone odrębnym planem nauczania dla poszczególnych klas.
 3. W godzinach 12:00 do 14:30 - konsultacje „czasowe” dla uczniów i ich rodziców oraz sprawdzanie prac kontrolnych

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia korona wirusem w Polsce szkoła nasza przechodzi na system kształcenia na odległość. Taki sposób nauki polega na kształceniu się uczniów przy wsparciu nauczycieli i rodziców w domach przed swoim komputerem, tabletem , smartfonem z wykorzystaniem zasobów internetowych w postaci platform e-learningowych, filmów edukacyjnych, e-podręczników, portali społecznościowych i popularnych komunikatorów. Założone grupy klasowe na popularnych komunikatorach i emalie klasowe zostaną wykorzystane do konsultacji, przekazywania treści programowych, oceny postępów w nauce i informowania uczniów o wynikach prac kontrolnych. W ramach konsultacji tzw. czasowych nauczyciel będzie dostępny również dla rodziców uczniów. W przypadku gdy uczniowie nie posiadają dostępu do internetu nauka zdalna polegać będzie na przekazywaniu materiałów dydaktycznych drogą tradycyjną (poczta, kurier).

 

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem w Polsce szkoła nasza przechodzi na system kształcenia na odległość. Taki sposób nauki polega na samokształceniu się uczniów przy wsparciu nauczycieli i rodziców. Kształcenie na odległość wymaga wytrwałości w zgłębianiu wiedzy oraz nabywaniu umiejętności, a także zaangażowaniu i odpowiedzialności ze strony wszystkich podmiotów uczestniczących w takim nauczaniu.

Czytaj więcej...

 

Drodzy uczniowie! W załączniku przedstawiamy plan konsultacji dla klas 4 technikum. Wszyscy uczniowie komunikują się z danym nauczycielem, w sposób uzgodniony z wychowawcą.

 

 ikona ppsPlan konsultacji

uks

leonardo

logo-duze1a