Harmonogram działań związanych z klasyfikacją  wszystkich klas ZSM

·         do 22.05. wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych
 i z zachowania oraz poinformowanie o nich uczniów i ich rodziców

·         od 23.05 umożliwienie uzyskiwania wyższej niż przewidywana klasyfikacyjnej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

·         17.06. o godz. 11- ostateczny termin ustalenia wszystkich ocen

·         17.06  godz. 14-  rozpatrywanie odwołań uczniowskich

·         18.06 do godz. 15- ewentualne egzaminy sprawdzające

·         19.06 godz.14 -Klasyfikacyjna RP klas promocyjnych oraz kończących  naukę w BSI Stopnia